aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e na Epifanie, 11 februari 2018
Marcus 1,40-45
Vertaling
40Een leproze komt naar hem toe,
smeekt hem, valt op zijn knieën en zegt tegen hem:
Als u het wilt kunt u mij reinigen.
41Het raakte hem diep,
hij strekte zijn hand uit,
raakte hem aan en zegt tegen hem:
Ik wil het, word gereinigd.
42Meteen verliet de lepra hem en werd hij gereinigd.
43En nadat hij hem ernstig vermaand had, zond hij hem weg
44en zegt tegen hem:
Zie toe dat je niemand iets zegt,
maar ga heen,
laat jezelf zien aan de priester en offer,
vanwege jouw reiniging
wat Mozes opgedragen heeft,
hun tot getuigenis.
45Maar toen hij weg ging,
begon alles te uit te bazuinen
en rond te zeggen wat gebeurd was,
zodat hij niet meer openlijk naar een stad kon gaan,
maar buiten op eenzame plaatsen was.
En overal vandaan kwamen er mensen naar hem toe.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 13 Feb 2021 13:16:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,40-45 [Evangelie] Reiniging van een, Mar. 1,39-45 [Evangelie] , Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus

6e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 5,1-15 [OT]
Mar. 1,40-45 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 603; Colofon