aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Marcus 1,40-45
40Een leproze komt naar hem toe,
smeekt hem, valt op zijn knieën en zegt tegen hem:
als u het wilt kunt u mij reinigen.
41Het raakte hem diep,
hij strekte zijn hand uit,
raakte hem aan en zegt tegen hem:
ik wil het, word gereinigd.
42Meteen verliet de lepra hem en werd hij gereinigd.
43En nadat hij hem ernstig vermaand had, zond hij hem weg
44en zegt tegen hem:
zie toe dat je niemand iets zegt,
maar ga heen,
laat jezelf zien aan de priester en offer,
vanwege jouw reiniging
wat Mozes opgedragen heeft,
hun tot getuigenis.
45Maar toen hij weg ging,
begon alles te uit te bazuinen
en rond te zeggen wat gebeurd was,
zodat hij niet meer openlijk naar een stad kon gaan,
maar buiten op eenzame plaatsen was.
En overal vandaan kwamen er mensen naar hem toe.

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 18 Jan 2018 19:16:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,40-45 Reiniging van een, Mar. 1,39-45
Commentaar: Mar. 1,1-45 Berg en Zee bij Marcus
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 484; Colofon