aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Marcus 1,29-39 De eerste dag....
29En direct nadat ze de synagoge waren uitgegaan,
kwamen ze in het huis van Simon en Andreas,
samen met Jakobus en Johannes.
30Maar de schoonmoeder van Simon
lag door koorts bevangen terneer.
Direct spreken ze met hem over haar.
31En hij kwam naar haar toe
en wekte haar op
door haar bij de hand te vatten.
En de koortsgloed verliet haar,
en zij bediende hen.

32Als het ´s avonds laat is geworden —
toen de zon gedoken was —,
brachten zij allen tot hem,
die er slecht aan toe waren
en door demonen bezeten waren.
33En heel de stad had zich verzameld
bij de deur.
34En hij genas velen,
die door allerlei ziekten er slecht aan toe waren,
en veel demonen dreef hij uit,
en hij liet de demonen niet toe te spreken –
want zij kenden hem.

35En heel vroeg, in de nacht nog,
stond hij op en ging uit,
en hij vertrok naar een eenzame plaats,
om daar te gaan bidden.
36En Simon achtervolgde hem,
met hen die bij hem waren,
37en ze vonden hem,
en zij spreken tot hem:
´Allen zoeken u...!´
38En hij zegt hen:
Laten we elders heentrekken,
naar de naburige dorpen
opdat ik ook daar zal verkondigen.
Want daartoe ben ik uitgegaan...!

39En zo kwam hij om te verkondigen,
in hun synagogen, in heel Galilea,
en ook de demonen dreef hij uit.

Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 5e na Epifanie
Laatste wijziging 2 Jan 2018 12:56:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,29-39 , Mar. 1,29-39 , Mar. 1,39-45
Commentaar: Mar. 1,1-45 Berg en Zee bij Marcus
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 329; Colofon