aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e na Epifanie, 28 januari 2018
Marcus 1,21-28
Vertaling
21En zij gaan1 Kafernaüm binnen
en toen hij op de sabbatten2 meteen de synagoge binnenging,
onderwees hij.
22Ze stonden versteld over zijn onderwijs.
Want hij onderwees zoals iemand met volmacht3
en niet zoals de schriftgeleerden.
23En meteen4 was er in hun synagoge een mens met een onreine geest
die schreeuwde:
24Wat moeten we met jou, Jezus van Nazareth.
Ben je gekomen om ons te vernielen?
Ik weet wie je bent, de heilige van God.”
25Jezus bestrafte hem:
Zwijg5
en ga weg uit hem.
26De onreine geest schudde hem heen en weer,
riep met luide stem
en ging uit hem weg.
27En allen waren verschrikt6
zodat ze met elkaar discussieerden:
Wat is dit?
Een nieuwe leer met volmacht, hij gebiedt de onreine geesten
en ze gehoorzamen hem.
28En het gerucht over hem ging meteen overal rond in heel het gebied van Galilea.
Noten
1hier staat een presens
2hier staat een meervoud dat ook als enkelvoud –op de sabbat— vertaald kan worden, maar omdat Jezus langere tijd in Kapernaüm woonde (2:1) is het goed mogelijk dat bedoeld wordt dat deze onderwijsperiode meerde sabbatten omvatte
3‘exousia’, ook in vers 27, duidt op een gezag  van Godswege
4het woord εὐθύς dat in Marcus 1 nog 10 keer voorkomt, ontbreekt op deze plek in een aantal handschriften
5dit zwijggebod krijgt in Marcus 1:44 en verder een vervolg
6veel vertalingen hebben hier ‘ze waren (zeer) verbaasd’, maar het werkwoord θαμβέω impliceert ook vrees, ontzetting, schrik.
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 13 Feb 2021 13:14:38
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,21-28 [Evangelie] , Mar. 1,21-28 [Evangelie] , Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus

4e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 1,21-28 [Evangelie]
Deut. 18,15-20 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2145; Colofon