aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 21 januari 2018
2 Petrus 1,13-18
Vertaling
13Maar het is gerechtvaardigd, is mijn mening,
voor zolang ik in deze tent1 ben,
u wakker te houden door herinnering,
14wetende dat nabij is het afleggen2 van de tent,
zoals ook onze Heer Jezus Christus
mij duidelijk heeft gemaakt.
15Maar ik zal mijn best doen3 ,
zodat jullie telkens4
na mijn heengaan
in staat bent je deze dingen te herinneren.
16Want niet hebben wij vernuftig gecreëerde mythen5 nagevolgd
toen wij u bekend maakten
de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus,
maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.
17Want Hij heeft ontvangen van God de Vader
eer6 en heerlijkheid7
toen een stem van zulke een majesteitelijke luister8
tot Hem kwam9 :
Deze is mijn Zoon, mijn geliefde,
in Hem heb ik welbehagen.
18En deze stem
hebben wijzelf
uit de hemel horen komen10 ,
toen wij met Hem waren
op de heilige berg.
Noten
1Het lichaam wordt hier gezien als een tent, misschien om de tijdelijkheid van het menselijk bestaan te benadrukken. Louw/Nida geven voor de uitdrukking: levend zijn.
2αποθεσις = verwijdering / wegnemen door wassen. Louw/Nida: sterven
3inspannen, beijveren, inzetten
4op elk moment/iedere tijd
5verdichtsels, legenden, fabels
6τιμη = eer, respect, status.
7δοξα = glorie, heerlijkheid, helderheid, luister. In de Septuaginta staat in bijna driekwart  van de keren δοξα als vertaling van het Hebreeuwse woord פכוך.
8opnieuw δοξα
9ενεχθεισης is het aoristus participium, passief van het werkwoord φερω : dragen, brengen. Letterelijk staat er dus: toen een stem tot hem gebracht werd, maar ‘kwam’ lijkt me de beste vertaling op deze plaats.
10hier ενεχθεισαν, opnieuw de aoristus van φερω
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 11 Nov 2020 20:02:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Petr. 1,16-21 [Epistel] Op de heilige berg, 2Petr. 1,16-21 [Epistel]

3e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Petr. 1,13-18 [Epistel]
1Sam. 3,1-18 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 103; Colofon