aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Epifanie, 14 januari 2018
Romeinen 12,6-16
over de werking van genadegaven
Vertaling
6Wij hebben genadegaven
volgens de genade die ons gegeven is onderscheiden:
hetzij profetie in overeenstemming met het geloof1
7hetzij dienstbetoon, in het dienstbetoon
hetzij onderricht gevend, in het onderricht
8hetzij wie vermaant, in de vermaning;
wie weggeeft — in eenvoud,
wie leiding geeft — in ijver,
wie zich ontfermt — in vrolijkheid.
9De liefde zij ongeveinsd.
Verafschuwend het slechte,
ons hechtend aan het goede,
10in de broederliefde2 elkaar hartelijk liefhebbend,
in eer elkaar voorrang gevend,
11in toewijding niet aarzelend,
in de geest vurig,
de Heer dienstbaar,
11in de hoop verheugd,
in de verdrukking het uithoudend
in het gebed volhardend,
13in de noden van de heiligen delend,
gastvrijheid najagend.
14Zegen3 hen die (jullie) vervolgen,
zegen en vervloek niet.
15Verheug je met de verheugden,
ween met de wenenden.
16Denk hetzelfde over elkaar
niet denkend over het te hoge
maar je overgevend aan het kleine.
Wees niet eigen-wijs!
Noten
1liever nog: vertrouwen
2NaB heeft Broeder-en-zusterliefde
3hier enkelvoud gebruikt, dat spreekt meer
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 2e na Epifanie
Laatste wijziging 15 Jan 2018 11:59:28
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 12,1-21 [NT-alt] , Rom. 12,6-21 [Epistel] , Rom. 12,1-8 [Epistel] , Rom. 12,9-21 [Epistel] , Rom. 12,9-21 [Epistel] , Rom. 12,1-8 [Epistel] Omvorming, Rom. 12,6-16 [Epistel]

2e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 12,6-16 [Epistel]
Num. 20,2-13 [Luthers leesrooster]
Jes. 62,1-5 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 42; Colofon