aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Galaten 3,23-29
23
Maar vóór het komen van het geloof
werden we door de wet in de wachtstand gehouden,
ingevangen met het oog op het geloof
dat geopenbaard zou gaan worden,

24
zodat de wet onze pedagoog werd naar Christus toe,
opdat we uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.

25
Nu het geloof gekomen is,
zijn wij niet meer onder de pedagoog;

26
want jullie zijn allen kinderen van God,
door het geloof in Christus Jezus;

27
want in Christus gedoopt
zijn jullie met Christus bekleed.

28
Niemand is Jood of Griek,
slaaf of vrije, man of vrouw –
want allen zijn jullie één in Christus Jezus.

29
Als jullie dus van Christus zijn,
zijn jullie zaad van Abraham –
erfgenamen, zoals toegezegd.

Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Naamgeving
Laatste wijziging 5 Dec 2017 14:34:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gal. 3,23-29 , Gal. 3,23-29 , Gal. 3,23-29
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 282; Colofon