aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de Advent, 24 december 2017
Titus 2,11-14
Vertaling
11Want verschenen is de genade van God
bevrijdend voor alle mensen,
12om ons op te voeden
de goddeloosheid
en de wereldse begeerten,
af te zweren
en om in dit tijdsgewricht
verstandig, rechtvaardig
en godvruchtig te leven,
13in de verwachting van de zalige hoop
en de verschijning van de glans
van onze grote God
en van onze bevrijder Jezus Christus,
14die zichzelf gegeven heeft ter wille van ons,
om ons vrij te maken van alle bandeloosheid
en voor zich te reinigen een eigen volk,
ijverig in goede werken.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 28 Nov 2017 21:22:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Tit. 2,11-14 [Epistel] , Tit. 2,11-14 [Epistel] , Tit. 2,11-14 [Epistel] , Tit. 2,11-14 [Epistel] , Tit. 2,11-14 [Epistel] Zichtbare genade

4e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2sam. 7,4-16 [OT]
Jes. 62,8-12 [Luthers leesrooster]
Tit. 2,11-14 [Epistel]
Fil. 4,4-7 [Epistel]
Jes. 63,1-4 [Luthers leesrooster]
Jes. 9,1-7 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 257; Colofon