aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Titus 2,11-14
11Want verschenen is de genade van God
bevrijdend voor alle mensen,
12om ons op te voeden
de goddeloosheid
en de wereldse begeerten,
af te zweren
en om in dit tijdsgewricht
verstandig, rechtvaardig
en godvruchtig te leven,
13in de verwachting van de zalige hoop
en de verschijning van de glans
van onze grote God
en van onze bevrijder Jezus Christus,
14die zichzelf gegeven heeft ter wille van ons,
om ons vrij te maken van alle bandeloosheid
en voor zich te reinigen een eigen volk,
ijverig in goede werken.

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 28 Nov 2017 21:22:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 , Tit. 2,11-14 Zichtbare genade
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 79; Colofon