aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstdag, 25 december 2017
Hebreeën 1,1-14
Vertaling
Hebreeën 1:1-14

1Nadat God vroeger veelvuldig en op velerlei wijzen
tot de vaderen gesproken had door de profeten,
2heeft Hij uiteindelijk in deze dagen,
tot ons gesproken door de Zoon,
die gesteld is tot een erfgenaam van allen,
door wie Hij ook de wereldeeuwen geschapen heeft.
3Die de uitstraling is van Gods glorie
en de afdruk van Zijn wezen,
alle dingen dragend door zijn krachtdadig spreken.
Nadat hij de reiniging van de zonden bewerkt heeft,
is hij ter rechterhand gezeten van de majesteit in de hoge,
4zoveel meer is hij geworden dan de engelen,
als hij ook een voortreffelijker naam dan zij geërfd heeft.

5Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
‘Mijn zoon ben je,  heden heb ik je verwekt ’ ?
En opnieuw:
‘Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn.’
6Wanneer hij evenwel opnieuw de eerstgeborene
de bewoonde wereld binnenleidt, zegt hij:
‘En al Gods engelen moeten hem aanbeden hebben.’
7En tot de engelen zegt hij wel:
‘Die zijn engelen maakt tot geesten,
en zijn beambten tot vlammen van vuur…!’
8maar tot de zoon:
‘Je troon, o God, is tot in de eeuwen der eeuwen’
en de rechtmatige scepter is de scepter van jouw koninkrijk.
9Jij hebt gerechtigheid lief en je haat wetteloosheid.
Daarom heeft God, die jouw God is,
jou met olie van vreugde gezalfd boven je metgezellen.´

10En:´U, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest,
en de hemelen zijn het werk van je handen.
11Die zullen verdwijnen, maar U zal stand houden.
En alles zal als een kledingstuk verslijten,
12en als een mantel zult U hen oprollen,
als kleding zullen ze verwisseld worden.
Maar U bent dezelfde,
en jouw jaren zullen niet ophouden.´
13En tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
´Zet U aan mijn rechterhand,
totdat ik je vijanden  gesteld heb,
tot een voetenbank voor je voeten.´?
14Zijn zij als geesten niet allen beambten,
uitgezonden tot dienstverlening,
voor hen die op het punt staan het heil te beërven ?
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Kerstdag
Laatste wijziging 23 Nov 2017 13:30:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Heb. 1,1-12 [Epistel] Mensenzoon voor altijd, Heb. 1,1-12 [Epistel] , Heb. 1,1-14 [Epistel] ..uiteindelijk in deze dagen.

Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 1,1-14 [Epistel]
Jes. 52,7-10 [OT]
Jer. 23,5-8 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 53; Colofon