aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de Advent, 24 december 2017
Filippenzen 4,4-7
Verheug u!
Vertaling
4Verheug u in de Heer, altijd;
nogmaals zal ik zeggen: verheug u!
5Laat uw vriendelijkheid1 bekend worden bij alle mensen.
De Heer is nabij!
6Wees over niets bezorgd,
maar laten bij alles, bij gebed,
en bij smeking door dankzegging,
uw vragen bekend worden bij God.
7En de vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal uw harten en uw gedachten behoeden
in Christus Jezus.
Noten
1uw goede, behulpzame manier van leven
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 4e van de Advent
Laatste wijziging 23 Nov 2017 09:10:42
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Fil. 4,4-9 [Epistel] Verheugt u (Gaudete), Fil. 4,4-9 [NT-alt]

4e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2sam. 7,4-16 [OT]
Jes. 62,8-12 [Luthers leesrooster]
Tit. 2,11-14 [Epistel]
Fil. 4,4-7 [Epistel]
Jes. 63,1-4 [Luthers leesrooster]
Jes. 9,1-7 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 75; Colofon