aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de Advent, 17 december 2017
1 Korintiërs 4,1-5
Inleiding
De Heer bepaalt de waarde van de beheerders van zijn geheimenissen
Vertaling
1Zo moet men1 ons beschouwen:
als medewerkers van Christus
en als beheerders van Gods geheimenissen.
2Hier wordt verder van die beheerders verlangd
dat iemand betrouwbaar wordt bevonden.  
3Mij raakt dit het minste
of ik door jullie word beoordeeld
of door een menselijke gerichtsdag,2
maar ik beoordeel ook mijzelf niet,
4want ik ben mij van niets bewust,
maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd:
hij die mij beoordeelt, is de Heer.  
5Daarom oordeel niet iets vóór de tijd
dat de Heer komt.
Hij zal ook aan het licht brengen
wat verborgen is in duisternis,
hij zal de beraadslagingen van de harten openbaar maken;
en dan zal lof toekomen aan iedereen
vanwege God.
Noten
1lett: een mens
2cf Murre NT 3
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 3e van de Advent
Laatste wijziging 24 Nov 2017 22:09:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 4,1-16 [Epistel] , 1Kor. 4,1-5 [NT-alt] , 1Kor. 4,1-16 [Epistel] , 1Kor. 4,1-16 [NT-alt]

3e van de Advent - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 35,1-10 [Luthers leesrooster]
Jes. 65,17-25 [OT]
1Kor. 4,1-5 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2133; Colofon