aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de Advent, 3 december 2017
Romeinen 13,11-14
Vertaling
11En dit weet u over de huidige tijd1
dat het uur er al is voor u
om te ontwaken uit de slaap,
want meer nabij is voor ons het heil
dan toen wij gelovig werden.
12De nacht is ver gevorderd,
de dag is dichterbij gekomen.
Laten we daarom van ons af werpen de daden van de duisternis
en aandoen de wapens van het licht.
13Laten we eerbaar wandelen
als bij dag,
en laten we ons onthouden van vreterijen en dronkenschap2 ,
niet in ontucht en losbandigheid,
niet in twist en jaloezie.
14Maar kleedt u met de Heer Jezus Christus
en geef niet toe aan het vlees3 ,
dat begeerten4 maakt5 .
Noten
1καιροσ, juiste tijd, bepalende tijd
2binge eten en drinken, om termen van nu te gebruiken.
3aan wat je lichaam wil….
4wellust, passie.
5ποιεω, doen, uitvoeren, praktiseren, maken.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 1e van de Advent
Laatste wijziging 20 Nov 2017 11:16:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 13,8-14 [Epistel] Heb elkaar lief, Rom. 13,8-14 [Epistel] wakker worden !

1e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 40,1-11 [Luthers leesrooster]
Rom. 13,11-14 [Epistel]
Jes. 64,1-9 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 555; Colofon