aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Deuteronomium 6,1-9 Hoor, Israël!
1Dit zijn de geboden, de inzettingen en de gebruiken1
die JHWH, uw god, geboden heeft
om u te leren om [die] te doen
in het land waarheen u zult overtrekken om dat erfelijk te bezitten
2opdat u JHWH, uw god
vreest door2 zijn inzettingen en zijn geboden te bewaren
die ik u gebied: uzelf, uw kind en kindskind, alle dagen van uw leven
opdat uw dagen verlengd worden.3
3U moet [ernaar] horen4 , Israël
en [die] bewaren om [ze] te doen
opdat het u goed gaat en opdat u zeer talrijk wordt
zoals JHWH, de god van uw vaderen, tot u heeft gesproken
[met betrekking tot] een land dat van melk en honig overvloeit.

4Hoor, Israël, JHWH is onze god, JHWH is één!

5U zult dan JHWH, uw god, liefhebben
met uw hele hart en met uw hele ziel en met uw hele vermogen.5
6En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn.
7U zult ze [steeds]6 voor uw kinderen herhalen en daarover7 spreken
als u in uw huis zit of als u op weg gaat
als u gaat slapen of als u opstaat.
8Ook zult u ze tot een teken binden op uw hand
en zij zullen u tot een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn
9en u zult ze schrijven op de posten van uw huis en aan uw poorten.
Noten
1 misjpat wordt vaak gebruik in de zin van (bepaald niet vrijblijvend) 'gebruik'
2 Dit is duidelijk geen finaal le, zoals bij li'tah en la
3 Een vrijere vertaling 'opdat u een lang leven zult hebben' is hier niet aan te raden vanwege het teruggrijpen op de 'dagen' in de vorige regel.
4 Het perf. cons. grijpt niet direct terug op een imperatief. Daarom zie ik hier af van een imperatief, die je in veel vertalingen vindt; bovendien vind je die imp. wel in 6:4 en die komt zo ook beter uit als markeringspunt.
5 ma>od, waarvan ook het adjectief me>od is afgeleid, is uitstekend met vermogen weer te geven omdat het gaat om lichamelijke, geestelijke én financiële vermogens.
6 De pi
7 Je kunt ook vertalen 'met hen'

Afdrukken | vertaling door pvmidden | bij 6e van de herfst
Laatste wijziging 14 Aug 2020 10:55:28
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 6,1-9 , Deut. 6,1-9 , Deut. 6,1-9 , Deut. 6,1-9 , Deut. 6,1-9 , Deut. 6,1-9 , Deut. 6,1-9
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 94; Colofon