aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de herfst, 25 oktober 2020
Deuteronomium 6,1-9
Hoor, Israël!
Vertaling
1Dit zijn de geboden, de inzettingen en de gebruiken1
die JHWH, uw god, geboden heeft
om u te leren om [die] te doen
in het land waarheen u zult overtrekken om dat erfelijk te bezitten
2opdat u JHWH, uw god
vreest door2 zijn inzettingen en zijn geboden te bewaren
die ik u gebied: uzelf, uw kind en kindskind, alle dagen van uw leven
opdat uw dagen verlengd worden.3
3U moet [ernaar] horen4 , Israël
en [die] bewaren om [ze] te doen
opdat het u goed gaat en opdat u zeer talrijk wordt
zoals JHWH, de god van uw vaderen, tot u heeft gesproken
[met betrekking tot] een land dat van melk en honig overvloeit.

4Hoor, Israël, JHWH is onze god, JHWH is één!

5U zult dan JHWH, uw god, liefhebben
met uw hele hart en met uw hele ziel en met uw hele vermogen.5
6En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn.
7U zult ze [steeds]6 voor uw kinderen herhalen en daarover7 spreken
als u in uw huis zit of als u op weg gaat
als u gaat slapen of als u opstaat.
8Ook zult u ze tot een teken binden op uw hand
en zij zullen u tot een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn
9en u zult ze schrijven op de posten van uw huis en aan uw poorten.
Noten
1מִשְׁפָּט wordt vaak gebruik in de zin van (bepaald niet vrijblijvend) 'gebruik'
2Dit is duidelijk geen finaal לְ, zoals bij li'tah en לַעֲשֹׂ֣ות in de voorafgaande tekst
3Een vrijere vertaling 'opdat u een lang leven zult hebben' is hier niet aan te raden vanwege het teruggrijpen op de 'dagen' in de vorige regel.
4Het perf. cons. grijpt niet direct terug op een imperatief. Daarom zie ik hier af van een imperatief, die je in veel vertalingen vindt; bovendien vind je die imp. wel in 6:4 en die komt zo ook beter uit als markeringspunt.
5ma>od, waarvan ook het adjectief מְאֹד is afgeleid, is uitstekend met vermogen weer te geven omdat het gaat om lichamelijke, geestelijke én financiële vermogens.
6De pi'elvorm benadrukt hier niet alleen maar onderstreept vooral het iteratieve karakter
7Je kunt ook vertalen 'met hen'
Afdrukken | vertaling door pvmidden | bij 6e van de herfst
Laatste wijziging 25 Oct 2020 17:02:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 6,1-9 [OT] , Deut. 6,1-9 [OT] , Deut. 6,1-9 [OT] , Deut. 6,1-9 [OT] , Deut. 6,1-9 [OT] , Deut. 6,1-9 [OT] , Deut. 6,1-9 [OT]

6e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 6,1-9 [OT]
Neh. 8,1-19 [OT-alt]
Mat. 22,34-46 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 777; Colofon