aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de herfst, 26 november 2017
Jesaja 65,17-23
Vertaling
17Want zie, ik schep de hemel nieuw en de aarde nieuw.
Er zal niet meer aan het vroegere worden gedacht
het zal niet meer in het hart opkomen.
18Wees toch vrolijk
juich maar voort
om wat ik schep.
Zie, ik schep Jeruzalem tot gejuich
en het volk ervan tot vrolijkheid.
19Ik juich over Jeruzalem
en ik ben vrolijk over mijn volk.
Niemand hoort daarin nog
geluid van wenen
geluid van hulpgeroep.
20Er zal daar niet meer zijn
een zuigeling die maar een paar dagen leeft
of een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt.
Want een jongen zal als honderdjarige sterven
en wie de honderd niet haalt, moet wel een vloek dragen.
21Men bouwt huizen en woont erin.
Men plant wijngaarden en eet de vrucht daarvan.
22Men bouwt niet om een ander erin te laten wonen.
Men plant niet om een ander ervan te laten eten.
Want zolang als de dagen van de boom1
zo zullen de dagen van mijn volk zijn.
Wat de arbeid der handen oplevert
zullen mijn uitverkorenen genieten.
23Ze zullen niet voor niets zwoegen
en geen kinderen krijgen voor een verschrikkelijk lot.
Want ze zijn de nazaten van de gezegenden van JHWH
en hun nakomelingen mét hen.
Noten
1Bedoeld is: boom des levens.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 10e van de herfst
Laatste wijziging 14 Sep 2017 13:15:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 65,17-25 [OT] Hemel en aarde nieuw, Jes. 65,17-25 [OT] Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Jes. 65,17-25 [OT-alt] De hemel nieuw en de aarde nieuw, Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT] , Jes. 65,17-25 [OT]

10e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 25,1-13 [Luthers leesrooster]
Dan. 12,1-4 [OT]
Jes. 65,17-23 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 359; Colofon