aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de herfst, 1 november 2020
Spreuken 9,1-18
Inleiding
Vertaling: Jan Geursen
Vertaling
1Wijsheid heeft haar huis gebouwd,
haar zeven zuilen uitgehouwen,
2haar slachtdieren heeft zij geslacht, haar wijn gemengd,
ook heeft ze haar tafel al gedekt;
3haar meisjes heeft zij uitgezonden,
daar waar de stad zich hoog verheft, nodigt zij uit:1
4‘Wie onkundig is, die moet híerheen!’
Tot de onverstandige zegt zij:
5‘Kom, eet het brood dat ik je bied
en drink van de wijn die ik heb gemengd!
6Verlaat de onkundigen en leef,
blijf rechtdoor gaan op de weg van het inzicht!’2

7Wie een spotter terechtwijst, haalt zich hoon op de hals,
je berispt een schoft tot je schade.
8Berisp niet een spotter, hij zou je maar haten,
berisp juist een wijze, die zal van je houden!
9Breng een wijze iets bij en hij wordt nòg wijzer,
school een rechtschapene, hij meerdert zijn kennis!
10’t Begin van de wijsheid is ’t ontzag voor JHWH,
het heilige kennen is inzicht.
11Want door míj worden talrijk je dagen,
vermeerderen voor jou zich de jaren van leven.
12Ben je een wijze, je wordt daar zelf wijzer van,
maar ben je een spotter, dáár heb je jezelf mee.

13Een dwaze vrouw is opgewonden,
de verleiding zelve3 maar weet nergens wat van.
14Bij de ingang van haar huis zit zij neer,
daar troont4 zij, hoog in de stad,
15om te nodigen wie er op de weg passeren,
op rechte paden gaan:
16‘Wie onkundig is, die moet híerheen!’
Die onverstandig is zegt zij:
17‘Gestolen water is zoet,
en stiekem brood, dat is heerlijk!’
18Maar hij weet níet dat daar de schímmen zijn,
diep in het dódenrijk  die door haar zijn genodigd.
Noten
1In de grondtekst staat ‘nodigt (zij) uit’ achter ‘uitgezonden’, maar omdat op deze wijze de uitnodigings-woorden zelf (vs.4a) op het zinsdeel over de stad volgen en gescheiden raken van ‘nodigt zij uit’, is gekozen voor verplaatsing van het laatstgenoemde.
2 In het Hebreeuws staan de oproepen in vers 5 en 6 in het meervoud. In het Nederlands is de vorm van de gebiedende wijs meervoud niet meer gebruikelijk.
3Ptajjoet ‘verleiding’ is verwant aan p(è)ti, dat we in vss.4a,6a en 16a met ‘onkundig’ hebben vertaald, waarbij wij kozen uit een waaier van woorden met verschillende accenten, variërend van het oude ‘eenvoudig’ , via ‘lichtzinnig’, ‘simpel’, ‘dom’ en ‘verleidbaar’ tot ‘onervaren’ en ‘ongeschoold’. Het werkwoord pata kent die verscheidenheid ook; in de Kal betekent het globaal: ‘verleidbaar zijn’ en in de Pi’el: ‘verleiden’.
4 Eigenlijk ‘op een zetel/troon’, maar, gelet op de tekstomgeving,  klinkt hier toch meer een nadere kwalificatie van het ‘zitten’ in vs.14a door en heeft al kissé dus eerder een figuurlijke betekenis.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 7e van de herfst
Laatste wijziging 14 Aug 2020 11:20:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Spr. 9,1-11 [OT-alt]

7e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Spr. 9,1-18 [OT]
Mat. 25,1-13 [Evangelie]
Mat. 5,1-12 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 63; Colofon