aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Allerheiligen, 1 november 2017
Daniël 12,1-3
Vertaling
1In die tijd zal Michaël gaan staan, de grote vorst
die de zonen van je volk bijstaat;1
– het zal een tijd van benauwdheid zijn
zoals er niet geweest is sinds er een natie bestaat tot aan die tijd.
In die tijd zal je volk ontkomen
ieder die gevonden wordt [als] opgeschreven in het boek2 .
2Velen van wie slapen in het aardstof zullen ontwaken
sommigen tot eeuwig3 leven,
anderen tot schande, tot eeuwige verschrikking.4
3De verstandigen zullen schitteren als de schittering van het uitspansel
en zij die velen5 tot rechtvaardigheid brachten6
[zullen stralen] als de sterren, voor eeuwig en altijd.
Noten
1Zo Naardense Bijbel. Let op herhaald עמד; ook mogelijk is ‘stáán voor’ (Piet van Midden).
2Vgl. Op. 20:12-15.
3Vgl. Buber ‘in Weltdauer’, niet de abstracte wiskundige eindeloosheid, maar eerder ‘aeon’.
4Alleen nog Jes. 66:24, ook al een tekst vol verschrikking.
5Lett. ‘de velen’. Het lidwoord kan een verwijzing zijn naar eerder genoemde velen, zoals die in vs. 2, wellicht zou je ‘die velen’ kunnen vertalen.
6Of ‘op het rechte spoor brengen’ (Piet van Midden).
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 14 Sep 2017 12:56:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 12,1-4 [OT] , Dan. 12,1-4 [OT] , Dan. 12,1-4 [OT]

Allerheiligen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Op. 7,2-12 [Luthers leesrooster]
Jes. 60,1-11 [OT]
Jes. 60,17-22 [OT]
Dan. 12,1-3 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1232; Colofon