aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jeremia 9,22-23
22Zo zegt JHWH:
De wijze moet niet roemen op zijn wijsheid
de sterke moet niet roemen op zijn sterk zijn
de rijke moet niet roemen op zijn rijkdom.
23Maar wie roemt moet hierop roemen:
Het inzicht hebben Mij te kennen,
dat Ik JHWH ben die liefde doe en recht en gerechtigheid op aarde.
Want in die dingen heb ik behagen, sprake van JHWH.

Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 14 Sep 2017 09:19:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 96; Colofon