aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jeremia 8,4-11
4U zult tegen hen zeggen: zo zegt JHWH:
Zullen ze vallen en niet opstaan?
Wanneer zij zich (van mij) afkeren niet omkeren?
5Waarom is dit volk onbekeerlijk,
Jeruzalem durende onbekeerlijkheid?
Zij houden vast aan bedrog en weigeren om te keren.
6Ik heb het opgemerkt en ook gehoord;
Zij spreken niet rechtuit
en niemand berouwt zijn kwaad.
Dat men zou zeggen: wat heb ik gedaan?
Op een draf keren allen zich af
als een paard dat zich in de strijd stort.

---

11Zij trachten de breuk van de dochter van mijn volk op zijn lichtst te genezen, door te zeggen:
Vrede! vrede!,
terwijl er geen vrede is.

Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 14 Sep 2017 09:14:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 223; Colofon