aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Mat. 24,13-35 Van de vijgenboom evenwel leer...
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Deuteronomium 24,14-16
14Je zult de dagloner die arm en behoeftig is niet uitbuiten
of hij nu een van je broeders is, of een vreemdeling in je land, in je steden.
15Op de dag zelf zul je hem zijn loon geven,
de zon mag daarover niet ondergaan,
want hij is arm, en hij verlangt daarnaar1
opdat hij niet over jou roept tot JHWH
en er door jou zonde bedreven wordt.
16De vaders zullen niet om hun zonen gedood worden
en de zonen zullen niet om hun vaders gedood worden;
een man zal om zijn (eigen) zonde gedood worden.
Noten
1lett. hij heft zijn ziel daarnaar op
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Dankdag
Laatste wijziging 14 Aug 2020 11:32:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 24,14-15 , Deut. 24,14-15
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 227; Colofon