aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 10 september 2017
Jesaja 33,2-10
Vertaling
2JHWH, wees ons genadig.
Op U hopen wij.
Bied ons1 elke morgen een arm.2
Ja, wees onze bevrijding ten tijde van benauwenis.

3Voor keihard lawaai slaan volkeren op de vlucht.
Als U zich verheft stuiven naties uiteen.
4Dan wordt de door jullie behaalde buit bijeen verzameld,
een kaalvreter die aan het verzamelen is
ja, zoals sprinkhanen aanvallen, zo valt hij er op aan.

5Verheven is de Eeuwige
want hij woont in den hoge.
Hij heeft Sion vervuld met recht en gerechtigheid.
6Zo zijn uw tijden bestendig:
rijk aan bevrijdingen, wijsheid en kennis;
Respect voor JHWH: dat is zijn schat.

7Zie, herauten3 jammeren het uit op straat.
Vredeboden wenen bitter.
8De heerbanen zijn verwoest
er zijn geen reizigers meer.
Hij heeft het verbond verbroken,
hij heeft steden veracht,
mensen niet geteld.
9Zo treurt het land en kwijnt weg.
De Libanon staat er beschaamd en verwelkt bij.
Saron wordt een woestenij gelijk
Zowel Basan als Karmel laten hun blad vallen.
10Nu zal ik opstaan
zegt JHWH
nu zal ik mij verheffen
nu zal ik mij hoog oprichten.
Noten
1Hier gekozen, in navolging van andere manuscripten en andere vertalingen, voor een uitgang 1e persoon m.v.
2Wellicht kan ook: een helpende hand.
3De betekenis van dit eenmaal voorkomende woord אֶרְאֶלָּ֔ם is erg onzeker. Letterlijk Leeuw van God, ook: Helden. Buber geeft Gottesherdler.
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 17 Aug 2017 08:34:51
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 33,7-11 [OT]
Luc. 10,23-37 [Luthers leesrooster]
Jes. 33,2-10 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 974; Colofon