aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de herfst, 1 oktober 2017
Ezechiël 18,25-32
Vertaling
25Jullie zeggen:
'Het pad van mijn heer is niet juist'.
Hoor1 toch, huis Israël:
Is mijn pad niet juist?
Zijn het niet jullie paden die niet juist zijn?
26Wanneer de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid
en onrecht doet en daarom sterft
moet hij sterven om het onrecht dat hij heeft begaan.
27Maar wanneer de misdadiger zich afkeert
van de misdaad die hij heeft begaan
en recht en gerechtigheid doet
geeft hij zichzelf het leven weer.
28Ziet hij [het] in en keert hij zich af
van al de opstandige daden die hij heeft begaan
[dan] zal hij zeker leven
hij zal niet sterven.
29Maar die van het huis Israël zeggen:
'Het pad van mijn heer is niet juist'.
Zijn mijn paden niet juist, huis Israël?
Zijn het niet jullie paden die niet juist zijn?
30Daarom zal ik jullie, een ieder naar zijn [eigen] paden, richten,
huis Israël,
– godsspraak van mijn heer JHWH
keer om,
en wend je af van al jullie opstandige daden.
Laat ongerechtigheid jullie niet tot een struikelblok worden.
31Werp weg van jullie
al jullie opstandige daden
waarmee jullie opstandig zijn geweest
en bereid je een nieuw hart en een nieuwe geest.
Waarom zouden jullie sterven, huis Israël?
32Want ik schep geen genoegen in het sterven van wie moet sterven
– godsspraak van mijn heer JHWH
wend je af en leef.
Noten
1Om archaïsch Nederlands te vermijden is de gebiedende wijs meervoud  weergegeven als gebiedende wijs enkelvoud (zo ook in de verzen 30-32).
Afdrukken | vertaling door mazbo | bij 2e van de herfst
Laatste wijziging 2 Aug 2017 08:47:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 18,25-32 [OT] , Ez. 18,25-32 [OT] , Ez. 18,25-32 [OT]
Exegeses: Ez. 18,1-32 [Commentaar] Vader en zoon

2e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 7,11-16 [Luthers leesrooster]
Ez. 18,1-4 [OT]
Ez. 18,25-32 [OT]
Dan. 9,14-19 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 139; Colofon