aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Matteüs 25,1-13
Wees waakzaam!
1Dan zal het koninkrijk der hemelen1
te vergelijken zijn met tien meisjes2
die hun eigen lampen oppakten
en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
2Vijf van hen waren dwaas
en vijf verstandig;
3want de dwazen namen hun lampen
en ze namen geen olie met zich mee
4maar de verstandigen namen olie in kruikjes mee
met hun lampen.
5Omdat de bruidegom uitbleef
dommelden allen en vielen in slaap.
6Midden in de nacht klonk er een kreet:
Zie, de bruidegom,
ga op weg, hem tegemoet!
7Toen stonden al die meisjes op3
en maakten hun lampen in orde.
8De dwaze zeiden tot de verstandige:
geef ons van jullie olie
want onze lampen doven uit.
9Maar de verstandige antwoordden en zeiden:
Nee, er zou niet genoeg zijn voor ons en jullie;
ga liever naar de verkopers
en koop voor jezelf.
10Toen ze weg waren om te kopen
kwam de bruidegom,
en zij die klaar stonden gingen met hem naar binnen
naar de bruiloft
en de deur werd gesloten.
11Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden:
Heer, heer, doe open voor ons.
12Maar hij antwoordde en zei:
Voorzeker, ik zeg jullie, ik ken jullie niet.
13Wees dus waakzaam,
want je kent dag noch uur.
Noten
1i.e. van God
2jonge vrouwen, die nog geen kind gebaard hebben
3ἠγέρθην kan zowel ontwaken als opstaan betekenen
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 10e van de herfst
Laatste wijziging 25 Nov 2017 20:42:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 25,1-13 Het koninkrijk der hemelen , Mat. 25,13-30 de talenten, Mat. 25,1-13 Wat is dwaasheid?, Mat. 25,1-13 , Mat. 25,13-30
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 54; Colofon