aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de herfst, 5 november 2017
Johannes 4,43-54
Afdalen in geloof...
Inleiding
Afdalen in geloof....
Vertaling
43Na twee dagen echter ging hij vandaar verder,
naar Galilea.
44Want zelf getuigde Jezus,
dat een profeet in zijn eigen vaderland
geen waardering krijgt. —
45Toen hij dus in Galilea kwam,
ontvingen de Galileeërs hem,
die alles gezien hadden,
wat hij te Jeruzalem tijdens het feest gedaan had.
— Want zelf waren zij ook op het feest gekomen.-
46Hij kwam dus opnieuw te Kana1 in Galilea,
waar hij het water tot wijn gemaakt had.

Ook was er een koninklijk iemand .
wiens zoon ziek2 was, te Kapernaüm.
47Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea
in Galilea aangekomen was,
vertrok hij om tot hem te gaan.
en hij vroeg hem,
om af te dalen en zijn zoon te genezen.
Want hij lag op sterven.
48Jezus dan zei tot hem:
Als jullie geen tekenen en wonderen zagen3 ,
zouden jullie geen vertrouwen hebben.
49Op hem toe zegt de koninklijke persoon:
Heer, daal toch af, voordat mijn jonkie sterft!
50Jezus zegt hem:
Ga op weg, je zoon leeft!4
Als mens vertrouwde hij op het woord,
dat Jezus tot hem sprak,
en hij ging op weg!

51Juist terwijl hij afdaalt,
kwamen zijn slaven hem tegemoet,
die zeggen, dat zijn jongen leeft.
52Dus informeerde hij bij hen
naar het uur dat hij opknapte.
Zij zeiden hem dan:
Gisteren, het zevende uur verliet hem de koorts.
53De vader onderkende dus,
dat dit het uur was,
waarop Jezus hem gezegd had:
Je zoon leeft!
En hij vertrouwde,
hijzelf en al zijn huisgenoten.

54Opnieuw was dit een teken – het tweede — dat Jezus deed,
terwijl hij uit Judea naar Galilea kwam.
Noten
1Cf. Joh. 2:1-11
2ἀσθενέω — ziek of verzwakt zijn
3Cf. 1Kor. 1:22
4Cf. 1Kon. 17:23
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 7e van de herfst
Laatste wijziging 27 Jan 2021 18:09:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 4,43-52 [Evangelie]

7e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 18,1-24 [OT-alt]
Joh. 4,43-54 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 109; Colofon