aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Johannes 4,43-54 Afdalen in geloof...
Afdalen in geloof....
43Na die twee dagen echter ging hij vandaar verder, naar Galilea.
44Want zelf getuigde Jezus,
dat een profeet in zijn eigen vaderland
niet gewaardeerd wordt.
45Toen hij dan in Galilea kwam,
ontvingen de Galileeërs hem,
die allen gezien hadden,
wat hij te Jeruzalem gedaan had op het feest.
Want ook zelf waren zij naar het feest gegaan.
46Hij kwam dan weer te Kana in Galilea,
waar hij het water tot wijn maakte.

En er was een zeker koninklijk beambte
wiens zoon ziek was, te Kapernaum.
47Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea
naar Galilea was gekomen,
vertrok hij en ging naar hem toe.
en hij vroeg,
dat hij zou afdalen om zijn zoon te genezen.
48Want hij lag op sterven.

Jezus dan zei tot hem:
Als jullie geen tekenen en wonderen zouden zien,
zou je helemaal niet geloven.
49De koninklijke beambte zegt tot hem:
Heer, daal af, voordat mijn jongen sterft.
50Jezus zegt tot hem:
Ga op weg, jouw zoon zal leven !
De mens geloofde het woord dat Jezus tot hem sprak,
en hij ging op weg!
51Toen hij reeds afgedaald was,
kwamen zijn slaven hem tegemoet,
die zeiden, dat zijn jongen leefde.
52Hij informeerde bij hen
naar het uur waarop hij beter werd.
Zij dan zeiden hem:
Gisteren het zevende uur verliet hem de koorts.
53De vader dan wist, dat op dat uur
Jezus tot hem gezegd had: Je zoon zal leven !
En hij geloofde zelf en heel zijn huis.
54Dit opnieuw, was een tweede teken dat Jezus deed,
toen hij uit Judea naar Galilea kwam.

Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 7e van de herfst
Laatste wijziging 9 Nov 2017 12:57:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 205; Colofon