aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 22 oktober 2017
Matteüs 9,1-8
Vertaling
1Hij ging scheep, stak over en ging naar zijn eigen stad.
2Zie, daar brachten ze een verlamde naar hem toe, op een bed gelegd.
Jezus zag hun geloof en zei tegen de verlamde: moed jongen, je zonden zijn weg.
3Zie, een paar schrifgeleerden zeiden onder elkaar: hij lastert God!
4Jezus zag hun gemiespel en zei: waarom miespelen jullie kwaad in jullie harten?
5Wat is er nou makkelijker? Te zeggen: je zonden zijn weg, of zeggen:
sta op en wandel rond?
6Jullie moeten weten dat de mensenzoon de zonden op de aarde weg kan doen —
dan zegt hij tegen de verlamde: sta op, pak je bed op en ga naar je huis.
7En hij staat op en gaat naar zijn huis.
8De scharen zagen het en vreesden en loofden God die zo’n macht aan mensen geeft.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 29 Sep 2017 19:18:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 9,1-8 [Luthers leesrooster]
Jes. 45,1-7 [OT]
Jer. 8,4-11 [OT-alt]
Jer. 9,2-9 [OT-alt]
Jer. 9,22-23 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 40; Colofon