aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 15 oktober 2017
Matteüs 22,34-46
Vertaling
34Toen de farizeeën hoorden,
dat hij de sadduceeën had doen verstommen,
verzamelden zij zich bij hem.
35En één van hen, een Thorageleerde, vroeg om hem te beproeven:
36“Leermeester, welk gebod is het grootste in de Thora?”
37Hij zei tot hem:
“Liefhebben zul je de Heer jouw God in heel je hart,
in heel je ziel, in heel je verstand.
38Dit is het grootste en eerste gebod.
39Maar het tweede en daaraan gelijke is:
je zult je naaste liefhebben (die is)
zoals jezelf.
40Van deze twee geboden hangen heel de Thora en de profeten af.“

41Toen de Farizeeën samengekomen waren, bevroeg Jezus hen.
42“Wat menen jullie over de Gezalfde, van wie is hij een zoon?”
Ze zeiden tot hem:
“Van David.”
43“Hoe kan David hem dan in de geest ‘heer’ noemen
als hij zegt:
'De Heer zei tot mijn heer:
Zit aan mijn rechterzij,
Tot ik jouw tegenpartij,
leg aan je voeten neer.'
45Als David hem heer noemt, hoe is hij dan zijn zoon?”
46En niemand was in staat hem een antwoord te geven,
noch durfde iemand hem vanaf die dag meer te bevragen.
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 10 Oct 2017 17:52:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 22,41-46 [Evangelie] , Mat. 22,34-46 [Evangelie] , Mat. 22,34-46 [Evangelie] Het grote gebod, Mat. 22,34-46 [Luthers leesrooster] bevragen...

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 22,34-46 [Luthers leesrooster]
Jes. 25,1-9 [OT]
Ez. 34,20-31 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2040; Colofon