aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de herfst, 8 oktober 2017
Lucas 14,1-11
Terwijl hij komt....
Vertaling
1Het gebeurde,
terwijl hij komt in een huis van één van de oversten der Farizeeën
om op sabbath brood te eten,
dat zij hem bleven waarnemen…
2En zie, iemand die waterzuchtig was,
bevond zich tegenover hem.
3Jezus reageerde en zei tot de wetgeleerden en Farizeeën:
Is het op sabbath geoorloofd te behandelen of niet ?
4Zij echter zwegen.
En hem tot zich nemend, genas hij en hij liet los.
5En tot hen zei hij:
Als iemands kind of rund in een put zal vallen,
zal hij hem dan niet direct omhoog halen,
op de dag van de sabbath ?
6En zij waren niet in staat hierop weerwoord te geven.

7Hij sprak echter tot de genodigden een gelijkenis,
toen hij opmerkte,
hoe zij het vooraan-zitten verkozen,
tot hen zeggend:
8Wanneer je door iemand voor een bruiloft bent uitgenodigd,
neem dan niet plaats op de voorste rij om aan te liggen,
opdat niet iemand eerwaardiger dan jij
door hem genodigd zou zijn.
9En terwijl hij komt,
die jou én hem geroepen heeft,
zal hij tot jou zeggen:
Maak plaats voor deze,
en dan zal je beginnen om met schaamte
de laatste plaats in te nemen.
10Maar als je genodigd bent,
ga er heen en lig aan op de laatste plaats,
opdat, wanneer hij,
die jou genodigd heeft, komt,
tot jou zal zeggen:
Vriend, treed toe en ga hogerop.
Dan zal dat jou tot eer zijn,
ten aanzien van allen die met jou aangelegen zijn.
11Want ieder die zichzelf hoog heeft,
zal vernederd worden,
ieder die zichzelf nederig weet,
zal verhoogd worden.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 29 Sep 2017 19:20:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 14,7-14 [Evangelie] , Luc. 14,7-14 [Evangelie] , Luc. 14,1-15 [Evangelie] , Luc. 14,1-14 [Evangelie]

3e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 5,1-7 [OT]
Bar. 4,21-29 [OT-alt]
Luc. 14,1-11 [Luthers leesrooster]
Bar. 2,9-15 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 249; Colofon