aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de herfst, 1 oktober 2017
Lucas 7,11-16
Een groot profeet is opgestaan!
Vertaling
11Het geschiedde direkt daarna
dat hij verder trok naar een stad, genaamd Nain
en met hem trokken zijn leerlingen en een grote menigte mee.
12Toen hij de poort van de stad naderde
zie, er werd een dode uitgedragen,
de eniggeboren zoon van zijn moeder, die weduwe was;
en een aanzienlijke  menigte uit de stad was met haar.
13Toen de heer haar zag
werd hij met ontferming om haar bewogen en zei haar:
huil niet!
14Hij kwam naderbij, raakte de baar aan,
— de dragers stonden stil — en hij zei:
jongen, ik zeg je: sta op!
15En de dode ging rechtop zitten en begon te spreken
en hij gaf hem aan zijn moeder.
16Godsvrees greep hen allen aan
en zij verheerlijkten God, zeggend:
een groot profeet is onder ons opgestaan
en:
God heeft zich om zijn volk bekommerd.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 2e van de herfst
Laatste wijziging 17 Jul 2020 05:16:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 7,16-16 [Evangelie] (slotzin Epifanieëntijd), Luc. 7,11-17 [Evangelie] , Luc. 7,11-23 [Evangelie]

2e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 7,11-16 [Luthers leesrooster]
Ez. 18,1-4 [OT]
Ez. 18,25-32 [OT]
Dan. 9,14-19 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2057; Colofon