aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 7,11-16 Een groot profeet is opgestaan!
11Het geschiedde direkt daarna
dat hij verder trok naar een stad, genaamd Nain
en met hem trokken zijn leerlingen en een grote menigte mee.
12Toen hij de poort van de stad naderde
zie, er werd een dode uitgedragen,
de eniggeboren zoon van zijn moeder, die weduwe was;
en een aanzienlijke  menigte uit de stad was met haar.
13Toen de heer haar zag
werd hij met ontferming om haar bewogen en zei haar:
huil niet!
14Hij kwam naderbij, raakte de baar aan,
-de dragers stonden stil— en hij zei:
jongen, ik zeg je: sta op!
15En de dode ging rechtop zitten en begon te spreken
en hij gaf hem aan zijn moeder.
16Godsvrees greep hen allen aan
en zij verheerlijkten God, zeggend:
een groot profeet is onder ons opgestaan
en:
God heeft zich om zijn volk bekommerd.

Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 2e van de herfst
Laatste wijziging 26 Sep 2017 09:20:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 7,16-16 (slotzin Epifanieëntijd), Luc. 7,11-17 , Luc. 7,11-23
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 52; Colofon