aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 17,11-19
Reiniging van tien leprozen.
11En het gebeurde,
terwijl hij reisde naar Jeruzalem,
dat hij dwars door Samaria en Galilea trok.
12En terwijl hij een zeker dorp binnenging,
kwam hij tien mannen, leprozen, tegen,
die op een afstand stonden.
13Zij verhieven hun stem zeggende:
Jezus, meester,
heb medelijden met ons1 .
14En ziende zei hij tegen hen:
Ga en toon jullie aan de priesters.
En het gebeurde,
al gaande,
dat ze gereinigd werden.
15Een van hen nu,
ziende dat hij was genezen,
keerde terug,
met luide stem God prijzende,
16en hij viel2 op zijn gezicht voor zijn voeten,
hem dank brengend.
En hij was een samaritaan.
17Jezus antwoordde hem zeggend
zijn er niet tien gereinigd?
En de negen, waar zijn ze?
18Werd er geen gevonden om terugkerende
eer te geven aan God,
behalve deze vreemdeling?
19En hij zei tegen hem:
sta op,
ga op weg,
uw geloof heeft u gered.
Noten
1ontferm u over ons, of is dat al te liturgisch?
2Zo staat het er letterlijk.

Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 13e van de zomer
Laatste wijziging 5 Sep 2017 12:04:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-21 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 dankend naar Jeruzalem
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 107; Colofon