aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 27 augustus 2017
Lucas 18,9-14
de gerechtvaardigde
Inleiding
verhoord smeekgebed
Vertaling
9Tot sommigen1 ,
die overtuigd2 zijn zelf rechtvaardigen te zijn,
terwijl zij de rest verachten3 ,
zei hij deze gelijkenis:
10Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden,
de één farizeeër,
de ander tollenaar4 .
11De farizeeër, stelde zich op en bad bij zichzelf5 :
“God, ik dank je dat ik niet ben
zoals de rest van de mensen,
dieven6 , onrechtvaardigen, echtbrekers7 ,
of ook zoals die tollenaar.
12Ik vast8 tweemaal vanaf de sabbat,
ik geef tienden9 van alles wat ik verdien10 ”.
13De tollenaar echter,
stond van verre11 ,
wilde zijn ogen niet op heffen12 naar de hemel.
Maar hij sloeg13 zich op zijn borst14 , met de woorden:
“God, verzoen15 je met mij, zondaar die ik ben16 ”.
14Ik zeg jullie: deze gaat17 gerechtvaardigd terug naar zijn huis,
meer dan18 die andere19 .
Want ieder die zichzelf verhoogt20 , zal worden vernederd21 ;
maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd.
Noten
1zoals in SVV, KJV en MünchenerNT als directe waarschuwing i.p.v. een oordeel over anderen, zoals: "met het oog op sommigen" in NBV, NBG, Ouss
2peithoo + dat; ook: "die op zichzelf hun vertrouwen hebben gesteld" (Nielsen)
3exoutheneoo — minachten, part.praes
4teloonès
5voor vergelijkbare gebeden Strack-Billerbeck II S240
6harpax
7moichos
8nèstheuoo
9apodekatooo — dekatooo=vertienen vlgs. Dt14: 22vv, 28vv
10ktaomai
11makrothen cf. Lk15: 20 makran
12epairoo
13tuptoo; cf. Lk23: 27
14stèthos
15hilaskomai
16cf. Ps25:11 en 79:9
17katabainoo, cf in vs10 anabaino
18para, bij vergelijkingen, zie Murre II p1247 b1, cf. Lk13: 2, i.t.t. Nielsen: "in tegenstelling tot"
19of Harry Pals "aan de ander voorbij"
20hupsoo
21tapeinoo
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 24 Jul 2017 11:43:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-17 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie]

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 51,1-6 [OT]
Luc. 18,9-14 [Luthers leesrooster]
Dan. 3,34-45 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 132; Colofon