aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de zomer, 13 augustus 2017
Lucas 16,1-9
verstandig handelen...
Vertaling
1Ook sprak hij (Jezus) tot de leerlingen:
Er was een zeker rijk mens,
die een  rentmeester had.
Deze werd bij hem aangeklaagd,
omdat hij zijn vermogen verkwistte.
2Hij liet hem roepen en zei tot hem:
Wat hoor ik over jou..  ?
Leg verantwoording af van je rentmeesterschap,
want anders kan je geen rentmeester meer zijn.
3De rentmeester zei bij zichzelf:
Wat zal ik doen,
want mijn heer ontneemt mij het rentmeesterschap?
Tot spitten ben ik niet in staat,
voor bedelen schaam ik mij.
4Ik weet al wat ik zal doen, opdat,
als ik uit het rentmeesterschap gezet word,
men mij in hun eigen huizen op zal nemen.
5En hij riep de schuldenaars
van zijn eigen heer één voor één tot zich,
en hij sprak tot de eerste:
Hoeveel ben jij mijn heer schuldig ?
6Hij zei: honderd vaten olie !
En hij zei tot hem:
neem wat geschreven was  tot je,
ga zitten en schrijf snel: vijftig !
7Daarna zei hij tot een ander:
Hoeveel ben jij schuldig ?
En hij zei: honderd mud tarwe
Hij zegt hem:
Neem het geschrevene bij je en schrijf: tachtig !

8En de heer prees de rentmeester-van-onrechtmatige-zaken ,
omdat hij met verstand handelde,
want op hun eigen manier zijn de kinderen van deze eeuw,
verstandiger, dan de kinderen van het licht.
9En ik spreek tot jullie:
Maak voor jezelf vrienden
uit de onrechtvaardige Mammon,
opdat wanneer die jullie in de steek laat,
men jullie in eeuwige tenten zal opnemen.
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij 8e van de zomer
Laatste wijziging 24 Jul 2017 11:42:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 16,1-17 [Evangelie] De eindafrekening, Luc. 16,1-17 [Evangelie] over vrienden maken en heren dienen, Luc. 16,1-17 [Evangelie] De eindafrekening, Luc. 16,1-17 [Evangelie] , Luc. 16,1-17 [Evangelie]

8e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 16,1-9 [Luthers leesrooster]
Jona 2,2-11 [OT]
Jer. 32,36-42 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 788; Colofon