aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de zomer, 6 augustus 2017
Matteüs 7,15-21
Inleiding
Vrucht — dragen
Vertaling
15Pas op voor de valse profeten
die tot u komen in schaapskleren,
maar van binnen zijn ze roofzuchtige wolven.
16Aan hun vruchten zullen jullie hen kennen;
ze lezen toch geen druiven van doornstruiken
of vijgen van distels?
17Zo brengt iedere goede boom
mooie vruchten voort
maar een bedorven boom
brengt slechte vruchten voort.
18Het bestaat niet, dat een goede boom
slechte vruchten voortbrengt,
noch dat een bedorven boom
mooie vruchten voortbrengt.
19Iedere boom die geen mooie vruchten voortbrengt
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20Dus, aan hun vruchten zullen jullie hen kennen.
21Niet ieder, die tot mij zegt:
Heer, Heer!
zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen,
maar wie de wil doet van mijn vader
die in de hemelen is.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 3 Aug 2017 19:38:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 7,13-29 [Evangelie] , Mat. 7,7-28 [Evangelie]

7e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 7,15-21 [Evangelie]
Neh. 7,1-11 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 261; Colofon