aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de zomer, 23 juli 2017
Matteüs 5,20-26
Vertaling
20
Want ik zeg jullie:
als jullie gerechtigheid niet overvloediger is
dan die van Farizeeën en Schriftgeleerden,
dat jullie niet binnengaan in het koninkrijk van de hemelen.

21
Jullie hoorden dat er tot de ouden gezegd is:
je zult niet doodslaan –
want wie doodslag pleegt,
zal zijn voor het gerecht.

22
Maar ik zeg jullie:
ieder die boos wordt op zijn broeder,
zal zijn voor het gerecht,
en wie tot zijn broeder zegt: oen!
zal zijn voor het Sanhedrin,
en wie zegt: dwaas
zal zijn naar de gehenna van het vuur.

23
Wanneer je je gave brengt naar het brandaltaar
en daar bedenkt dat je broeder iets tegen jou heeft,

24
laat daar dan je gave, vóór het brandaltaar,
en ga je eerst verzoenen met je broeder,
en kom dàn en breng je gave.

25
Wees weldenkend jegens je tegenpartij,
op tijd, zolang je nog met hem op weg bent,
opdat je tegenpartij jou niet overlevere aan het gerecht,
en de rechter [vervolgens] aan de gerechtsdienaar,
zodat je in de gevangenis wordt geworpen.

26
Voorwaar ik zeg je:
je zult daar niet wegkomen
voor je het laatste kwartje hebt betaald!
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 5e van de zomer
Laatste wijziging 28 Jun 2017 15:36:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 5,17-26 [Evangelie] De wet tot echte gelding brengen, Mat. 5,17-26 [Evangelie]

5e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 48,12-22 [OT-alt]
Jes. 40,12-25 [OT]
Mat. 5,20-26 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 84; Colofon