aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de zomer, 30 juli 2017
Marcus 8,1-9
Inleiding
Jezus geeft de broodnodige zorg. Al voor de tweede keer.
Vertaling
1In die dagen
als er weer een grote menigte is
en zij niets te eten hebben,
roept hij de leerlingen
en zegt tegen hen:
2Ik heb medelijden met de menigte,
het is al de derde dag dat zij mij volgen
en niets te eten hebben.
3En als ik hen hongerig weg laat gaan1
naar hun huis toe, zullen ze onderweg instorten.
En sommigen van hen zijn van ver weg gekomen.
4En zijn leerlingen antwoorden hem:
waarvandaan zou iemand hen
met brood kunnen verzadigen,
hier in de woestijn?
5En hij vraagt hen:
hoeveel broden hebben jullie?
Zij zeggen:
zeven.
6Dan gebiedt hij de menigte
dat ze neerliggen op de aarde.
En hij neemt de zeven broden,
spreekt een dankzegging uit,
breekt
en geeft ze aan de leerlingen
opdat zij voor zetten
en zij zetten het de menigte voor.
7Zij hebben ook een paar kleine vissen,
hij zegent die
en zegt ook die voor te zetten.
8En zij eten en zij worden verzadigd,
en zij rapen de overgeschoten brokken op:
zeven manden.
9Zij zijn met ongeveer vier duizend geweest.
En hij laat hen gaan
Noten
1Hier staat letterlijk: loslaten, losmaken, wegzenden. Het werkwoord wordt in vers 9 opnieuw gebruikt.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 6e van de zomer
Laatste wijziging 20 Jul 2017 10:15:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 8,1-21 [Evangelie] De tweede broodvermenigvuldiging, Mar. 8,1-21 [Evangelie] Horen, zien en... begrijpen?!, Mar. 8,1-21 [Evangelie] , Mar. 8,1-21 [Evangelie]

6e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 3,21-25 [OT-alt]
Jer. 4,1-2 [OT-alt]
1Kon. 3,5-12 [OT]
Mar. 8,1-9 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 275; Colofon