aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de zomer, 16 juli 2017
Lucas 5,1-11
Inleiding
Weggezonken door de ontvangen vangst
Vertaling
1Het geschiedde1
toen de massa tegen hem opdrong
om het woord van God te horen…;
hij was daar2 ,
staande aan het meer van Gennesaret
2en hij zag twee schepen staan3 bij het meer;
de vissers, die eraf gegaan waren, spoelden de netten.
3Hij ging in één van de schepen, dat van Simon was,
vroeg hem een weinig van het land af óp te varen,
ging zitten
en onderrichtte vanuit het schip de massa’s.
4Toen hij ophield met spreken,
zei hij tegen Simon:
Vaar óp naar het diepe
en werp je netten uit voor de vangst.
5Simon antwoordde en zei:
Meester,
de hele nacht hebben wij gezwoegd
en niets ontvangen4 ;
maar op uw woord5 zal ik de netten uitwerpen.
6En toen ze dat deden
omsloten die6 een enorme menigte vissen,
en hun netten scheurden door7 .
7En ze wenkten hun metgezellen in het andere schip
om te komen
en het samen met hen te ontvangen8 ;
en die kwamen
en vulden beide schepen
zodat die zonken9 .
8Toen Simon Petrus dat zag,
viel hij voor de knieën van Jezus10
en zei:
Ga uit11 , weg van mij,
want ik ben een zondig man12 , heer!
9Want verbijstering beving13 hem
en allen die met hem waren over de vangst14 van de vissen
die zij samen ontvangen hadden,
10net zo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus,
die Simons deelgenoten waren.
En Jezus zei tegen Simon:
Vrees niet15 ,
vanaf nu zul je iemand zijn die mensen vangt, voor het leven!
11En zij brachten de schepen neer op het land,
ze lieten alles achter
en volgden hem.
Noten
1de NBV voegt het verhaaltjes-achtige ‘eens’ toe
2nadrukkelijk zo gezegd
3ze liggen niet, maar staan
4‘gevangen’ (NBV) zegt het origineel niet
5NBV vlak ‘Als u het zegt…’
6de netten
7dreigender dan ‘dreigden te scheuren’ (NBV)
8verdwenen in de NBV
9de vreemde paradox van het verhaal, jammer om dat weg te vertalen met ‘bijna’ (NBV)
10het zijn de knieën van Jezus, niet van Petrus, zoals de NBV vertaalt
11sterker dan alleen ‘ga’
12helaas, ’NBV’, er staat ‘man’
13‘had hem rondom vast’ lett.
14‘enorme hoeveelheid’ meent de NBV te moeten verduidelijken
15net een andere gevoelslaag dan ‘Wees niet bang’ (NBV)
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 3 Nov 2020 21:01:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 5,1-11 [Evangelie] Leerlingen geroepen, Luc. 5,1-11 [Evangelie]

4e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 55,6-13 [OT]
Jer. 15,15-21 [OT-alt]
Luc. 5,1-11 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1979; Colofon