aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de zomer, 3 september 2017
Jesaja 6,8-13
Vertaling
8Ik hoorde de stem van mijn heer1 die zei;
Wie zal ik zenden
wie zal voor ons gaan?
en ik zei:
Zie hier ben ik.
Zend mij.
9Hij zei:
Ga en zeg tot dit volk:
‘Hoor wel, hoor
maar begrijp het niet!
Zie wel, zie
maar herken het niet!’
10Verlam2 het hart van dit volk
stop zijn oren dicht
kleef zijn ogen toe
zodat het met zijn ogen niet ziet
met zijn oren niet hoort
met zijn hart niet begrijpt
en het zich niet zal bekeren
en geen genezing krijgt.
11Ik zei:
Tot wanneer, mijn heer?!
Hij zei:
Totdat de steden verwoest, zonder inwoners zijn
de huizen zonder mensen
en de akkergrond verwoest is tot een wildernis.
12JHWH zal de mens verwijderen.
Groot wordt midden in het land de verlatenheid
13Als daarin nog slechts een tiende deel is
en dit opnieuw is platgebrand
net als een terebint, een eik
waarvan bij het vellen een tronk over is:
dan zal de tronk ervan heilig zaad zijn.
Noten
1plechtige meervoudsvorm van ‘adon’ met suffix eerste pers. sing..
2lett. vervetten, zwaar maken.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 11e van de zomer
Laatste wijziging 19 Jun 2017 10:38:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 6,1-8 [OT] Jesaja geroepen, Jes. 6,1-13 [OT] , Jes. 6,1-8 [OT] , Jes. 6,1-8 [OT] , Jes. 6,1-8 [OT-alt] , Jes. 6,1-8 [OT]

11e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 7,23-28 [OT]
Jes. 6,8-13 [OT-alt]
Mar. 7,31-37 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 858; Colofon