aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Aswoensdag | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 51,1-6
1Hoor naar mij,
jullie die gerechtigheid najaagt,
die JHWH zoekt.
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,
naar de bronholte waaruit je gegraven bent.
2Kijk naar Abraham jullie vader
en naar Sara die je voortbracht.
Want als een eenling heb ik hem geroepen,
ik zegende hem,
ik maakte hem tot velen.
3Ja, JHWH troost Sion,
hij troost al haar puinhopen.
Hij maakt haar woestenij als Eden,
haar steppen als de tuin van JHWH.
Vrolijkheid en vreugde wordt in haar gevonden,
een danklied en de klank van snarenspel.
4Let op mij, mijn volk,
mijn volkstam, luister naar mij;
want onderricht (Tora) gaat van mij uit,
mijn recht zet ik uit tot licht voor de volken.
5Dichtbij is mijn gerechtigheid,
mijn vrijheid komt tevoorschijn.
Mijn armen zullen de volken richten.
Op mij zullen de kustlanden hun verwachting stellen,
op [de daad] van mijn arm wachten ze.
6Hef jullie ogen op naar de hemel
en kijk naar de aarde beneden;
want de hemelen verdwijnen als rook,
de aarde vergaat als een kleed,
haar bewoners sterven als een zwerm muggen,
maar mijn bevrijding is er voor altijd,
mijn gerechtigheid stort niet ineen.

Afdrukken | vertaling door kad | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 19 Jun 2017 09:41:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 51,1-6 JHWH troost Sion, Jes. 51,1-6 , Jes. 51,1-6 , Jes. 51,1-6 , Jes. 51,1-6
Deze site heeft 253 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 581; Colofon