aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de zomer, 2 augustus 2020
Nehemia 9,15-20
Vertaling
15Brood uit de hemel hebt U hun gegeven voor hun honger
en water hebt U voor hen uit een rots doen voortkomen voor hun dorst.
U hebt hun gezegd het land in te beërven
waarvan U gezworen had, het hun te zullen geven.
16Maar zij, onze (voor)vaders, handelden boosaardig
ze verhardden hun nek en hoorden niet naar uw geboden.
17Ze weigerden te horen
en gedachten niet de wondertekenen die U onder hen had gedaan;
ze verhardden hun nek
en stelden in hun rebellie een leider1 aan om terug te keren tot hun slavernij.
Maar U bent een god van vergeving,
genadig en barmhartig,
traag tot toorn en groot aan solidariteit,
en U hebt hen niet verlaten!
18Zelfs toen ze zich een gegoten kalf gemaakt hadden, en zeiden:
‘dit is jullie god, die je heeft doen opgaan uit Egypte’
en zij grote misdrijven bedreven
19hebt U in uw grote barmhartigheid hen niet achtergelaten in de woestijn.
De wolkkolom week niet van boven hen overdag,
om hen op de weg te leiden,
en de vuurkolom (niet) des nachts
om hen te verlichten op de weg die zij gingen.
20U hebt hun uw goede geest gegeven, om hen begrip bij te brengen
en uw manna hebt U niet onthouden aan hun mond;
water hebt U hun gegeven voor hun dorst.
Noten
1Lett. ‘hoofd'
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 26 Jul 2020 09:56:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Neh. 9,1-38 [OT-alt] Een geschiedenis van ongehoorzaamheid, Neh. 9,6-15 [OT] , Neh. 9,15-20 [OT] , Neh. 9,6-15 [OT] , Neh. 9,6-15 [OT] , Neh. 9,15-20 [OT] , Neh. 9,9-21 [OT-alt] , Neh. 9,6-15 [OT] , Neh. 9,16-20 [OT]

7e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Neh. 9,15-20 [OT]
Rom. 8,31-39 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1343; Colofon