aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jeremia 15,15-21
15U weet het zelf
JHWH
Gedenk mij, bezoek mij en wreek mij op mijn vervolgers.
Laat mij, in uw lankmoedigheid, niet weggenomen worden.
Weet dat ik om uwentwil smaad draag.
16Zo vaak uw woorden zich lieten vinden, at ik ze op.
Uw woorden waren mij blijdschap en vreugde in het hart.
Ja, uw naam is over mij uitgeroepen.
JHWH, God der hemelse legers.
17Ik heb nooit in een kring van spotters gezeten om vrolijk te worden.
maar ik zat eenzaam terneer vanwege uw hand
ja ik was vervuld van gramschap.
18Waarom duurt mijn pijn maar
en is mijn wond ongeneeslijk
en weigert zich te laten helen?
U bent voor mij een opdrogende beek geworden
met water dat onbetrouwbaar is.

19Welaan dan, zegt JHWH
Als u omkeert, zal ik u doen omkeren
en zult u voor mijn aangezicht staan.
Als u uitspreekt wat waarde heeft zonder vermetelheid,
bent u als mijn mond.
Laat men zich maar tegen u keren –
u zult zich tegen hen niet keren.
20Dan geef ik u aan dit volk, als een muur, een koperen vesting.
Ze zullen u bestrijden maar u niet vernietigen.
Want ik ben met u om u te bevrijden en te redden, sprake van JHWH.
21Ja ik zal u redden uit de hand van wie kwaad willen
en u verlossen uit de hand van geweldenaars.

Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 22 May 2017 15:09:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 533; Colofon