aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jeremia 3,21-25
21Een geluid wordt gehoord op de kale hellingen
van gehuil, van smeken door de kinderen van Israël,
omdat zij hun weg hebben krom gemaakt
omdat zij vergaten JHWH hun God.
22Keert terug, afkerige kinderen
dan ik zal jullie genezen van jullie ontrouw.
Hier zijn we, wij komen naar U toe.
Want u bent JHWH onze God.

23Voorzeker, bedrieglijk zijn de heuvels, het gedruis der bergen.
Zeker, bij JHWH onze God is er bevrijding voor Israël.
24Schande heeft de inspanning van onze vaderen opgeslokt
van onze jeugd af aan,
hun kleinvee, hun runderen, hun zonen en hun dochters.
25Wij willen ons neerleggen in onze schaamte
onze smaad moet onze deken zijn.
Ja, tegen JHWH hebben wij gezondigd,
wij en onze vaderen, van onze jeugd af aan tot op deze dag.

Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 6e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 625; Colofon