aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 8e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de zomer, 2 juli 2017
Jesaja 30,15-18
Inleiding
Vertaling: Kees van Duin
Vertaling
15Ja, zo had mijn Heer JHWH, de Heilige van Israël, gezegd:
Door terugkeer en rust1 zullen jullie gered worden
in kalmte-bewaren en vertrouwen2 zal jullie kracht blijken3
maar jullie hebt daarmee niet ingestemd4 .
16Maar jullie hadden gezegd:
Nee, maar tot paarden5 nemen wij onze toevlucht...
daarom zullen jullie vluchten...
en op `de snelle´6 zullen wij rijden7 ...
daarom zullen jullie achtervolgers snel blijken.
17Duizend wordt als één voor de strijdkreet van één
voor de strijdkreet van vijf zullen jullie vluchten8
tot er van jullie nog slechts iets resteert
als een9 mast10 op de top van een berg
iets als een seinpaal11 op een heuvel.

18Daarom ziet JHWH ernaar uit jullie genadig te kunnen zijn
en daarom zal hij zich verheffen om zich over jullie te erbarmen
want een god van recht is JHWH.
Gelukkig allen die naar hem uitzien.
Noten
1Op te vatten als hendiadys? Door terug te keren tot rust?
2Ook een hendiadys? Weer te geven als: vertrouwensvol pas op de plaats? Vgl. 7,4.9; 31,1.
3Vgl. 29,2.
4Dit verbum nog 1,19; 28,12; 30,9.15; 42,24. Meestal met een ontkenning.
5Vgl. 31,1.3.8.
6Eigenlijk `lichte´. Vgl. `leichte Kavallerie´.
7Vgl. 31,1.
8Vgl. Deut. 32,30; Lev. 26,8.
9Het artikel moet mijns inziens hier niet vertaald worden.
10Of toch een pijnboom? Delitzsch: Das bisher einem dichten Walde gleiche Volk wird gleich einer einsam auf des Berges Gipfel sich erhebenden hochstämmigen schlanken Pinie.
11Vgl. 5,26; 18,3; 31,9.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 2e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 30,15-21 [OT] kalmte en vertrouwen, Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,15-21 [OT] , Jes. 30,15-21 [OT]

2e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 29,1-14 [OT]
Jes. 30,15-18 [OT-alt]
Luc. 15,1-10 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 246 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 48; Colofon