aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 25 juni 2017
Jesaja 62,6-12
Inleiding
NB. Het rooster geeft aan de verzen 6-7 en 10-12
Vertaling
6Op je1 muren heb ik wachters2 aangesteld.
Nooit, de hele dag en de hele nacht,
zullen zij zwijgen.
Jullie, die JHWH in herinnering brengt,
geen rust voor jullie3
7en gun hem geen rust,
totdat hij grondvest en
Jeruzalem stelt tot een lof op de aarde.
…..

10Gaat, gaat door de poorten,
ruimen jullie de weg op voor het volk,
bereiden, ja bereiden jullie de koninklijke weg,4
zuivert hem van stenen,
richt een vaandel op voor de volken.

11Zie, JHWH laat het horen tot het einde van de aarde:
„Zeggen jullie tot de dochter Sion:
Zie, je bevrijding komt”.
Zie, zijn loon is bij hem,
zijn beloning gaat voor hem uit,5
12en men noemt hen „Volk van de Heilige,
verlosten van JHWH”,
maar jij wordt genoemd „Lang Gezochte,
Nooit-Verlaten-Stad!”6
Noten
1 Nl. die van Jeruzalem
2  Jes. 52:8.
3Psalm 83,2
4Jes. 40:3
5 Jes. 40:10.
6Jes. 54:7-8
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 8 Oct 2017 10:50:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 62,11-12 [OT-alt] Stad, niet verlaten, Jes. 62,8-12 [Luthers leesrooster] , Jes. 62,11-12 [Luthers leesrooster]

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 20,7-13 [OT]
Jes. 62,6-12 [OT-alt]
Mat. 10,24-33 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 959; Colofon