aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 62,6-12
NB. Het rooster geeft aan de verzen 6-7 en 10-12
6Op je1 muren heb ik wachters2 aangesteld.
Nooit, de hele dag en de hele nacht,
zullen zij zwijgen.
Jullie, die JHWH in herinnering brengt,
geen rust voor jullie3
7en gun hem geen rust,
totdat hij grondvest en
Jeruzalem stelt tot een lof op de aarde.
…..

10Gaat, gaat door de poorten,
ruimen jullie de weg op voor het volk,
bereiden, ja bereiden jullie de koninklijke weg,4
zuivert hem van stenen,
richt een vaandel op voor de volken.

11Zie, JHWH laat het horen tot het einde van de aarde:
„Zeggen jullie tot de dochter Sion:
Zie, je bevrijding komt”.
Zie, zijn loon is bij hem,
zijn beloning gaat voor hem uit,5
12en men noemt hen „Volk van de Heilige,
verlosten van JHWH”,
maar jij wordt genoemd „Lang Gezochte,
Nooit-Verlaten-Stad!”6
Noten
1 Nl. die van Jeruzalem
2  Jes. 52:8.
3Psalm 83,2
4Jes. 40:3
5 Jes. 40:10.
6Jes. 54:7-8

Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 8 Oct 2017 10:50:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 62,11-12 Stad, niet verlaten, Jes. 62,8-12 , Jes. 62,11-12
Deze site heeft 245 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 215; Colofon