aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Trinitatis, 18 juni 2017
Jesaja 12,1-6
Inleiding
Vertaling: Kees van Duin
Vertaling
1Je1 zult op die dag zeggen:
Ik loof je, JHWH,
dat je toornig bent geweest op mij
Je toorn heeft zich afgewend,
je hebt mij bemoedigd.2

2Zie, de God van mijn bevrijding,
ik vertrouw op hem, beef dus niet voor hem,
want Jah JHWH3 is mijn kracht en sterkte,4
hij is mij tot bevrijding geworden.

3Jullie zult met vreugde5 water scheppen
uit bronnen van bevrijding6
4en jullie zult op die dag zeggen:
Looft JHWH, roept zijn naam uit,
maakt onder de volken zijn daden bekend,7
verkondigt dat zijn naam verheven is.8
5Bezing JHWH,
want hij heeft zijn soevereiniteit bewezen:
Dit zij bekend op de hele aarde!
6Juich en jubel,9 bewoonster van Sion,
want groot in je midden is de Heilige van Israƫl.
Noten
1"Die Anrede geht an das Volk der Zukunft im Volk der Gegenwart" (Franz Delitzsch, Das Buch Jesaia [Leipzig 4 1889])
2Ik volg hier Delitzsch, die voor deze weergave van de werk-woordsvormen verwijst naar Job 4,2; Deut 32,8,18; Ps 18,12
3Vergelijk Jes 26,4
4Vergelijk Exodus 15,2
5Vergelijk Jes 35,10
6Hoewel hier waarschijnlijk een vertaling "als stond hier een hendiadys" niet zou misstaan (bevrijdende bronnen), is het toch gewenst het woord bevrijding hier te laten staan om te laten uitkomen dat dit in deze passage een/het sleutelwoord is. Vergelijk Jer 2,13
7Vergelijk Ps 105,1
8Vergelijk Ps 148,13
9Vergelijk Jes 24,14 en 51,1
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 14 Jun 2017 19:25:38
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 12,1-6 [OT] , Jes. 12,1-6 [OT] , Jes. 12,1-6 [Antwoordpsalm] , Jes. 12,1-6 [Antwoordpsalm]

1e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 5,8-16 [OT-alt]
Luc. 16,19-31 [Luthers leesrooster]
Jes. 12,1-6 [OT]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 903; Colofon