aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de zomer, 23 juli 2017
Jesaja 48,12-22
Vertaling
12Luister naar mij, Jakob en Israël, de door mij geroepene,
ik ben het, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste.
13Ja, mijn hand heeft de aarde gegrondvest
en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid.
Waar ik degene ben die hen roep,
staan zij daar gezamenlijk.
14Komen jullie allemaal tezamen en luistert:
Wie van hen1 heeft de volgende dingen aangekondigd:
„Hij die de liefde van JHWH geniet, zal diens welgevallen verwerkelijken
in Babel en zijn machtige arm (diens welbehagen) aan de Chaldeeën”.
15Ik, ik heb het gesproken, ook heb ik hem geroepen,
ik heb hem doen komen en zijn onderneming zal gelukken.2

16Naderen jullie tot mij en hoort dit:
Niet vanaf het begin heb ik in het verborgene gesproken;
van af het moment dat het gebeurde was ik daar,
maar nu  zendt mijn heer JHWH en zijn geest mij.
17Zo zegt JHWH, je verlosser, de heilige Israëls:
„Ik ben JHWH, je God, die je leert voorspoedig
de weg te betreden die je moet gaan.
18O, dat je toch gewillig luistert naar mijn aanwijzingen,
dan zal je vrede als een rivier zijn
en je gerechtigheid als de golven der zee,
19dan zal je nazaat als zand zijn
en wie uit je lendenen ontspruiten als de korrels ervan.
Niet zal afgesneden en niet zal vernietigd worden
zijn naam van voor mijn aangezicht.

20Vertrekt uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën,
verkondigt het met jubelende stem,
laat het uitgaan tot het einde der aarde.
Zeggen jullie: „JHWH  heeft zijn knecht Jakob  verlost,
21niet leden zij dorst, toen hij hen in de woestijnen leidde.
Water uit de rots  liet hij voor hen vloeien ;
hij spleet de rots, en het water vloeide.”

22„Er is geen vrede”, zegt JHWH, „voor de goddelozen!”
Noten
1Vele manuscripten hebben hier „Wie van jullie „.
2Letterlijk: zijn weg zal voorspoedig zijn.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 5e van de zomer
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 48,17-21 [OT] , Jes. 48,17-21 [OT] , Jes. 48,17-21 [OT] , Jes. 48,17-22 [OT] , Jes. 48,1-16 [OT-alt] , Jes. 48,17-21 [OT]

5e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 48,12-22 [OT-alt]
Jes. 40,12-25 [OT]
Mat. 5,20-26 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 333; Colofon