aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van Pasen, 22 april 2007
Jeremia 32,36-41
wonen vol vertrouwen
Vertaling
36Welnu, daarom
zo zegt JHWH, de god van Israël, over1 deze stad
waarvan jullie zeggen:
'die is in handen van de koning van Babel gegeven
door het zwaard, de honger en de pest':
37Kijk, ik verzamel hen uit alle landen
waarheen ik ze verspreid had
in mijn toorn, mijn boosheid en mijn grote verbolgenheid.
Ik breng hen terug naar deze plaats
om er vol vertrouwen te kunnen wonen.2
38Ze zullen voor mij tot een volk zijn
en ik zal voor hen tot een god zijn.
39Ik zal hen één hart en één richting3 geven
om ontzag voor mij te hebben alle dagen
ten goede voor henzelf en voor hun kinderen na hen.
40Ik zal met hen een eeuwig verbond sluiten
dat ik mij niet van achter hen zal afkeren4
maar hen goed zal doen;
ontzag voor mij zal ik in hun hart leggen
zodat ze zich niet van mij verwijderen.
41Ik zal me over hen verheugen en hen goeddoen
en ik zal hen planten in dit land in betrouwbaarheid
met heel mijn hart en heel mijn ziel.5
Noten
1 `al en 'el bij Jeremia uitwisselbaar. Hier ligt `al, 'over', voor de hand: JHWH zegt iets ánders over deze stad dan de aangesprokenen.
2 Met dank aan Evert v.d. Berg. Het gebruikelijke 'veiligheid' is een woord dat ideologisch nogal wat meebrengt.
3 Lett. 'één hart en één weg' is geen Nederlands. 'Eén van hart en één van zin' (NBV en Willibrord) lijkt de eerste regel van een padvinderslied, 'eensgezind' (GNB, voor de hele uitdrukking) is nog erger. 'Richting' kan m.i net, en houdt het 'gaan' erin (geïnspireerd door 'voie' van Louis Ségond, hij kiest dus ook niet lett. rue of route).
4 lees ws. met LXX hif. 'asjiv i.p.v, qal. 'asjoev, hoewel de qal deze betekenis ook kan hebben.
5 Vgl. vooral Deut. 6,5! JHWH zegt zelf toe, zich jegens zijn volk aan het sjema' te zullen houden.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 3e zondag van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:18:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 32,36-41 [OT] , Jer. 32,36-41 [OT] , Jer. 32,36-41 [OT] , Jer. 32,36-42 [OT-alt] , Jer. 32,36-41 [OT]

3e zondag van Pasen - wit

Lucas 24,39

Overige teksten:

Jer. 32,36-41 [OT]
Luc. 24,35-48 [Evangelie]
Hand. 6,1-7 [Evangelie]
Hand. 6,1-7 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 58; Colofon