aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 11 juni 2017
Exodus 34,4-9
Vertaling
4Hij hakte twee stenen platen uit net zoals de eerste.
Mozes stond vroeg in de morgen op
en ging naar boven de berg Sinaï op
zoals JHWH hem geboden had.
Hij nam de stenen platen in zijn hand.
5Toen daalde JHWH neer in de wolk
en stelde zich daar bij hem op.
Hij riep de naam van JHWH uit.
6Toen JHWH aan zijn aangezicht voorbijging
riep hij:
JHWH, JHWH, barmhartige en genadige god
wiens toorn niet snel ontbrandt
uitermate solidair1 en trouw,
7die solidair blijft met duizenden
die schuld en overtreding en zonde wegneemt
en [ze] zeker niet ongestraft laat
[maar] de schuld van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen
tot het derde en het vierde geslacht.
8Toen haastte Mozes zich ter aarde te buigen
en hij knielde.
9Hij zei:
Als ik toch genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer
moge dan mijn heer in ons midden meegaan
want een halsstarrig volk is dit.
Vergeef onze schuld en onze zonde
zodat wij uw erfdeel zijn.
Noten
1NBV vertaalt chesed in vs. 6 met trouw, in vs. 7 met liefde (!).
Afdrukken | vertaling door evert | bij Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 08:50:35
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,1-10 [OT-alt] , Ex. 34,4-9 [OT-alt] , Ex. 34,4-9 [OT]

Trinitatis - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 11,33-36 [Luthers leesrooster]
Ex. 34,4-9 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 461; Colofon