aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Romeinen 11,33-36
Klein loflied
33O diepte van rijkdom
en wijsheid en kennis van God;
hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen
en onnaspeurlijk zijn wegen!
34want
wie kent het denken van de Heer
of wie is zijn raadsman geworden?1
35Of wie heeft hem ooit iets gegeven
dat hem teruggegeven zou moeten worden?2
36Want uit hem en door hem en tot hem
zijn alle dingen;
Hem zij de heerlijkheid3 tot in eeuwigheid.
Amen
Noten
1Jes. 40: 13
2Job 41: 3
3van doxa, dat in het Hebreeuws 'kabod', zwaarte, betekent. Dat wat hem toekomt, zijn gewicht.

Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Trinitatis
Laatste wijziging 8 May 2017 08:06:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 11,25-36
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 96; Colofon