aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 11 juni 2017
Romeinen 11,33-36
Inleiding
Klein loflied
Vertaling
33O diepte van rijkdom
en wijsheid en kennis van God;
hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen
en onnaspeurlijk zijn wegen!
34want
wie kent het denken van de Heer
of wie is zijn raadsman geworden?1
35Of wie heeft hem ooit iets gegeven
dat hem teruggegeven zou moeten worden?2
36Want uit hem en door hem en tot hem
zijn alle dingen;
Hem zij de heerlijkheid3 tot in eeuwigheid.
Amen
Noten
1Jes. 40: 13
2Job 41: 3
3van doxa, dat in het Hebreeuws 'kabod', zwaarte, betekent. Dat wat hem toekomt, zijn gewicht.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Trinitatis
Laatste wijziging 8 May 2017 08:06:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 11,25-36 [Epistel]

Trinitatis - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 11,33-36 [Luthers leesrooster]
Ex. 34,4-9 [OT]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 55; Colofon