aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Johannes 14,23-31
23 Jezus antwoordde en zei hem:
Wanneer iemand mij liefheeft, bewaart die mijn woord
en mijn vader zal hem liefhebben
en tot hem zullen wij gaan
en wij zullen bij hem verblijf maken.
24Wij mij niet liefheeft, bewaart mijn woorden niet;
en het woord dat jullie horen
is niet van mij, maar van de vader
die mij gezonden heeft.
25Dit heb ik u gezegd, terwijl ik bij jullie verblijf.
26De parakleet echter, de heilige geest,
die de vader zenden zal in mijn naam,
die zal jullie alles onderwijzen
en jullie herinneren aan alles wat ik jullie gezegd heb.
27Vrede zend ik jullie,
mijn vrede geeft ik jullie;
niet zoals de wereld die geeft
geef ik jullie die.
Laat jullie hart niet verward of bevreesd zijn.
28Jullie hebben gehoord dat ik jullie gezegd heb:
ik ga heen en ik kom naar jullie toe.
Als jullie mij liefhadden, had je je verheugd
omdat ik tot de vader ga,
want de vader is meer dan ik.
29En nu heb ik tot jullie gesproken
voordat het gebeurt,
opdat, wanneer het gebeurt,
je vertrouwen zult hebben.
30Ik zal niet veel meer met jullie spreken,
de heerser der wereld komt namelijk
en in mij heeft die niets,
31maar (het is) opdat de wereld wete
dat ik de vader liefheb.
En zoals de vader mij opgedragen heeft,
zó doe ik.
Sta op, laten wij hier vandaan gaan.

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Pinksteren
Laatste wijziging 3 Jun 2017 19:14:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 14,15-31 de pleitbezorger, Joh. 14,23-29 Onvoorwaardelijke gave tot leren, Joh. 14,23-29 , Joh. 14,23-29 , Joh. 14,15-31 Laatste woorden, laatste vragen, Joh. 14,23-29
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 100; Colofon