aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 25 mei 2017
Handelingen 1,1-11
Inleiding
Het begin van het vervolg van het evangelie
Vertaling
1Het eerste verhaal heb ik gedaan over alles1 ,
o Theofilus,
wat Jezus begonnen is te doen en te leren,
2tot op de dag dat hij werd opgenomen2 ,
nadat hij zijn geboden had gegeven
aan de apostelen die hij had uitgekozen,
door heilige Geest3 .
3Aan hen heeft hij zichzelf ook, na zijn lijden4 , als de levende voorgesteld5 ,
in vele merktekens6 ,
toen hij zich gedurende veertig dagen aan hen liet zien
en sprak over de dingen van Gods koningschap.
4Toen hij met hen samen was7 ,
gaf hij hen dit als boodschap mee:
Van Jeruzalem niet wijken,
maar er blijven wachten op de belofte van de Vader,
waarover jullie van mij hebben gehoord;
5want Johannes doopte met water,
maar jullie zullen in heilige geest8 gedoopt worden,
na niet vele dagen9 .
6Toen stelden zij die daar samengekomen waren hem deze vraag,
ze zeiden:
Heer,
herstelt u in deze10 tijd het koningschap voor Israel?
7Maar hij zei tegen hen:
Het is niet aan jullie de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft11 .
8Maar wel zullen jullie kracht ontvangen,
wanneer de heilige Geest over jullie heen komt12 ,
en jullie zullen getuigen van mij zijn13 in Jeruzalem
en in heel Judea en Samaria,
ja tot aan het uiterste van de aarde!
9Toen hij dat gezegd had
werd hij, terwijl zij het zagen, opgeheven14
en een wolk nam hem op, weg van hun ogen.
10Toen zij naar de hemel bleven staren terwijl hij ging
ziedaar:
twee mannen stonden bij hen, in witte kleren,
11en die zeiden:
Galilese mannen,
wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van je weg opgenomen15 is,
zal zó komen16 ,
op dezelfde manier als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.
Noten
1verdwenen in de NBV
2de NBV voegt aan het geheimvolle `opgenomen´ toe `in de hemel´; dat is geen vertaling, maar uitleg (Ter Linden [`Het verhaal gaat´ deel 6] doet dit trouwens ook)
3`door heilige Geest´ zo geplaatst dat het zowel bij het `geboden geven´ als bij het `uitkiezen´ zou kunnen horen, wat het Grieks open laat
4de NBV `verbetert´ de tekst door `en dood´ aan `zijn lijden´ toe te voegen (dat doet Ter Linden ook)
5zo NB
6zo NB, ook mogelijk: `bewijzen´
7de NBV voegt hier `eens´ in — is dit een sprookje?
8bij `water´ heeft de Griekse tekst geen voorzetsel, bij `geest´ staat het Griekse voorzetsel `en´ — daarom vertaling resp. `met´ en `in´ (zo ook Willibrord-vertaling)
9de NBV laat (zoals meestal) de concrete tijdsaanduiding `dagen´ weg
10de NBV maakt er `afzienbare tijd´ van
11de NBV voegt uitleggend toe: `(het ogenblik) waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden´
122x het Griekse voorzetsel/voorvoegsel `epi/eph´ — daarom `over (jullie) heen´
13is net even meer dan `getuigen´ (NBV)
14zo NB
15de NBV voegt ten overvloede toe `in de hemel
16de NBV kiest de gemakkelijkste weg, met `terugkomen´
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 25 Jan 2021 15:14:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hand. 1,1-8 [NT-alt] , Hand. 1,1-12 [NT-alt] Hemelwaarts, Hand. 1,1-14 [Epistel] Hemelvaart
Exegeses: Hand. 1,1-11 [Commentaar] Jezus’ tenhemelopneming bij Lucas in tweevoud

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 1,1-11 [Luthers leesrooster]
Dan. 7,1-14 [OT]
Hand. 1,1-11 [Commentaar]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 967; Colofon