aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van Pasen, 21 mei 2017
Johannes 16,23-30
Vertaling
23Amen, amen, ik zeg jullie:
wat je de vader zult vragen,
in mijn naam1 zal hij het jullie geven!
24Tot nu toe hebben jullie nooit om iets gevraagd in mijn naam.
vraagt en je zult het ontvangen,
zodat jullie vreugde volkomen wordt.
25Deze dingen heb ik tot jullie gesproken in beeldspraak2 .
Er komt een ure dat ik niet meer in beeldspraak zal spreken tot jullie
maar openlijk3 , ik zal jullie de vader verkondigen.
26Op die dag zul je vragen in mijn naam.
Ik zeg jullie niet dat ik de vader voor jullie zal vragen,
27want de vader zelf heeft jullie lief,
omdat jullie mij hebt liefgehad
en hebt vertrouwd: ik ben van God uitgegaan.
28Ik ben uitgegaan uit de vader en gekomen in de wereld4 .
Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de vader!”
29Zijn leerlingen zeiden:
Zie, nu spreek je openlijk,
je zegt niets in beeldspraak!
30Nu weten we dat je alles weet
en het niet nodig hebt dat men je iets vraagt.
Hierom vertrouwen wij:
je bent van God uitgegaan.”
31Jezus antwoordt hun:
Nu geloven jullie?
32Zie, het uur komt en is gekomen,
dat jullie verstrooid5 zullen worden, ieder naar het zijne;
en mij alleen zullen laten.
Maar ik ben niet alleen,
omdat de vader bij mij is.
33Deze dingen heb ik tegen jullie gesproken
opdat jullie in mij vrede hebt.
In de wereld hebben jullie verdrukking;
maar houdt moed,
ik heb de wereld overwonnen!
Noten
1zo in BGT en NA28: gekoppeld aan het geven, niet aan het vragen
2παροιμία — spreuk, parabel, allegorie, bij wijze van spreken
3παῤῥησία — openlijk, direct, onverhuld
4lett: kosmos
5σκορπίζω
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 6e van Pasen
Laatste wijziging 17 Jan 2021 11:46:43
Reacties:
WillemP: weergave leestekens [2017-05-17 09:44:06]
De leestekens zijn niet goed weergegeven. Is het mogelijk er nog zelf even naar te kijken? Bij opnieuw invoeren gaat het — bij mij althans — wel goed.

Andere vertalingen: Joh. 16,16-24 [Evangelie] , Joh. 16,16-24 [Evangelie] vreugde in wording, Joh. 16,16-23 [Evangelie]
Exegeses: Joh. 16,16-24 [Commentaar] Nog een korte tijd

6e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 16,23-30 [Evangelie]
Jes. 41,17-20 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 372; Colofon