aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Pasen, 14 mei 2017
Johannes 16,5-15
Vertaling
5Nu ga ik heen naar hem,
die mij gezonden heeft.
en niemand van jullie vraagt me:
Waar ga je heen?
6Maar omdat ik dat tot jullie gesproken heb,
heeft het verdriet jullie hart vervuld;
7maar ik zeg jullie de waarheid:
het is goed voor jullie dat ik heenga,
want als ik niet heenging,
zou de trooster niet tot jullie komen;
als ik wegga, zend ik hem naar jullie toe.
8En als die komt,
zal hij de wereld rekenschap vragen
over zonde, gerechtigheid en oordeel:
9over zonde —
dat ze niet op mij vertrouwen
10over gerechtigheid —
dat ik heenga naar de Vader
en jullie mij niet meer aanschouwen
11over oordeel —
dat de heerser van deze wereld geoordeeld is.
12Nog veel heb ik jullie te zeggen,
maar nu kunnen jullie [dat] niet dragen;
13maar wanneer hij komt, de geest van waarheid,
zal hij jullie wegwijs maken in heel de waarheid;
want hij zal niet vanuit zichzelf spreken,
maar hij zal zeggen wat hij zal horen,
en jullie verkondigen wat komt.
14Hij zal mij eer aandoen,
want hij zal uit het mijne nemen
en het jullie verkondigen.
15Alles wat de Vader heeft,
is het mijne;
daarom zei ik
dat hij uit het mijne neemt
en het jullie verkondigt.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 17 Jan 2021 11:32:26
Reacties:
harrypals: een gevraagde reactie [2017-04-26 13:18:39]
in het algemeen: een mooie, soepele, goed voor te lezen vertaling
enkele kleinere punten:
5 'waar ga je heen?' — ik kan me niet zo goed voorstellen dat Jezus veronderstelt dat de leerlingen hem met 'je' aanspreken...
7 en 10 is het zinnig om onderscheid te maken tussen 'aperchomai' en 'hupagoo'? Bijv. 'weggaan' en 'heengaan'?
7 tot 2 x toe (in regel a en b) staat er uitdrukkelijk en extra 'ego' — zou ik met een accent op 'ik' benadrukken
7 'eleusetai' is futurum, ik zou vertalen 'want als ik niet heenga, zal de trooster...'
7 ook 'pempsoo' is futurum: 'zal ik zenden'
13 'de geest van de waarheid' — het 2e lidwoord zegt misschien toch iets
13 er staat 2 x 'laleoo', zou ik gelijk vertalen

5e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 6,20-25 [OT]
Joh. 16,5-15 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 305; Colofon