aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van Pasen, 23 april 2017
Johannes 20,19-31
Vertaling
19Als het dan de avond is1 op die eerste dag van de week,
en de deuren gesloten zijn op de plaats waar de discipelen zijn
— uit vrees voor de JudeeГ«rs —
komt Jezus binnen en staat in hun midden
en zegt tegen hen:
Vrede voor jullie.
20Als hij dat gezegd heeft
toont hij de handen en de zijde
aan hen.
21Dan zegt Jezus weer toen hen:
Vrede voor jullie.
Zoals de vader mij heeft gezonden,
zo stuur ik ook jullie.
22En als hij dit gezegd heeft,
ademt2 hij over hen,
en zegt tegen hen:
ontvang3 de heilige geestesadem4 .
23Aan wie jullie de zonden vergeven,
die zijn ze vergeven;
aan wie jullie (de vergeving) onthouden,
aan hen is ze onthouden.
24Maar Thomas, één van de twaalf,
die Tweeling genoemd wordt,
is niet bij hen als Jezus komt.
25Dus hebben de andere leerlingen tegen hem gezegd:
Wij hebben de Heer gezien.
Maar hij zegt tegen hen:
Tenzij ik zie in zijn handen
de afdruk van de spijker
en mijn hand steek in zijn zijde,
zal ik het zeker niet geloven.
26En acht dagen later
zijn zijn leerlingen (daar) weer binnen
en Thomas is bij hen.
Jezus komt binnen,
de deuren zijn gesloten,
en staat in hun midden
en zegt:
Vrede voor jullie.
27Dan zegt hij tegen Thomas:
Breng je vinger hier
en zie mijn handen,
en breng je hand
en steek het in mijn zijde,
en wees niet ongelovig,
maar gelovig.
28Thomas antwoordt en zegt tegen hem:
Mijn heer en mijn God.
29En Jezus zegt tegen hem:
Omdat je mij gezien hebt,
ben je gaan geloven?
Zalig die niet gezien hebben,
en geloven!
30Nu heeft Jezus meer en andere tekenen gedaan,
in het zicht van zijn leerlingen,
die niet zijn opgeschreven in dit boek;
31Maar deze zijn opgeschreven
opdat jullie geloven dat Jezus is de Christus,
de zoon van God,
en opdat jullie, door te geloven,
leven hebt in zijn naam.
Noten
1De meeste werkwoorden staan in dit geheel in de Aoristus. Maar als een als Narratieve Aoristus vertaal ik deze vorm in de tegenwoordige tijd.
2blaast hij zijn adem over hen uit. In de aoristus van het Griekse werkwoord бјђОјП†П…ПѓО¬П‰ zit het woord adem nadrukkelijk: hij ademt over hen uit. In de Septuaginta wordt in Genesis 2:7 hetzelfde werkwoord gebruikt.
3neem in u op
4Geleend van Pieter Oussoren in de Naardense Bijbel. Het woord ПЂОЅОµбї¦ОјО± heeft als betekenis: wind, adem, geest.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 2e van Pasen
Laatste wijziging 17 Jan 2021 13:19:15
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 20,19-23 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] Thomas, Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-23 [Evangelie] , Joh. 20,19-23 [Evangelie] , Joh. 20,19-23 [Evangelie]

2e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 8,6-16 [OT]
Gen. 32,23-33 [OT-alt]
Joh. 20,19-31 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 357; Colofon